Stortingspresidenten møtte Ungdommens bystyre

Torsdag 17. november hadde Ungdommens bystyre et nesten timelangt møte med stortingspresident Masud Gharahkhani. Det var stortingspresidenten selv som hadde et ønske om et slikt møte.

Stortingspresidenten og ungdommens bystyre

Stortingspresidenten i samtale med ungdommens bystyre (foto: Kristiansand kommune)

Ungdommens bystyre er Kristiansand kommunes lovpålagte ungdomsråd, og under møtet orienterte leder av Ungdommens bystyre, Henriette Klemo-Hjemdal om at rådet er satt sammen av representanter fra alle ungdomsskolene og de videregående skolene i kommunen. Deretter informerte nestleder Dominic Rabeszko om noen av sakene Ungdommens bystyre er opptatt av. Også lederne i de tre komiteene: Miljø, by og sted, Kultur og idrett og Helse og oppvekst, fikk snakke om hvordan de arbeider med saker innen sine områder.

Fem viktige saker

Gharahkhani var imponert over hvor godt Ungdommens bystyre er organisert, og hvordan de har strukturert sine saker i en egen plattform. Plattformen har fem viktige saker som ungdommene brenner for. Blant dem er å sikre alle en god seksualundervisning og god oppfølging av psykisk helse, et godt kollektivtilbud for ungdom og bedre elevmedvirkning i skolen.

Ungdommens bystyre og stortingspresidenten i formannskapssalen

Ungdommens bystyre i samtale med stortingspresident Masud Gharahkhani (foto: Yasir Abdirashid Mohamed)

Vil bli hørt

Klemo-Hjemdal fortalte stortingspresidenten at Ungdommens bystyre i Kristiansand har en god opplevelse av å bli lyttet til, men at saker ofte kommer for sent fra administrasjonen til rådet, og at det da kan være begrenset hvor mye innflytelse ungdommene kan ha på det endelige vedtaket.

Stortingspresidenten brukte også tid i møtet til å diskutere hatprat med ungdommene. Han pekte på hvor viktig det er for vårt demokrati at ingen blir tvunget til stillhet av hatefulle ytringer.

Før stortingspresidenten føk videre i nye møter, ble han overrakt en hettegenser med Ungdommens bystyres motto: Må man ha slips og jakke for å bli hørt?

Ungdommens bystyre fotografert med Stortingspresidenten som har fått hettegenser

Stortingspresidenten med sin nyervervede hettegenser flankert av ungdommens bystyre (foto: Kristiansand kommune)