Storslått åpningsuke for den nye kulturskolen

I Knuden skal barn og unge stå i fokus, og åpningsuka som ble holdt 24.–30. oktober har vist nettopp dette. Det har vært en uke fylt med åpen dag, utstillinger og fremføringer av kulturskolens elever.

Foto: Kristiansand kommune

Åpningsuke med barn og unge i fokus

Knuden – Kristiansand kulturskole gir kulturtilbud til barn og unge i hele Kristiansand kommune. De skal være et knutepunkt som gir barn og unge en felles sosial arena og møteplass, hvor barn og unge får testet ut og dyrket sin interesse innenfor kulturfeltet. Deres hovedbaser er på Silokaia, Noden og Sygna kultursenter på Nodeland, Søgne skole- og idrettssenter på Tangvall og Vågsbygd kultursenter. På Knudens nettsider kan du lese mer om de ulike basene og deres tilbud.

24.–30. oktober feiret Knuden åpningen av det nye bygget på Silokaia en uke til ende. Det ble blant annet arrangert Symfonisk nabofest sammen med Kristiansand symfoniorkester på Kilden, parade gjennom Markens gate, festforestilling og åpent hus med en rekke gratis aktiviteter, forestillinger, konserter, konkurranser og opplevelser. I anledning Åpningsuka ble det også laget en ny Knuden-sang, som forteller litt om det å være elev på kulturskolen. Sangen har fått navnet "Kom bli med" og kan høres ved å trykke her.

Bilde fra Åpen dag i kulturskolens nye bygg. Foto: Kristiansand kommune

–For snart elleve år siden åpnet Kilden, i dag åpner vi Knuden og forhåpentligvis om ikke så alt for lang tid åpner vi også Kunstsilo. Da har Kristiansand en trio her nede som kommer til å bety ekstremt mye for kulturlivet vårt fremover, sa ordfører Jan Oddvar Skisland i sin tale under mottagelsen.

– Knuden gir et kulturtilbud til barn og unge i hele Kristiansand. Det er en kulturskole som er plassert midt mellom de store, solide kulturinstitusjonene våre og det blir veldig spennende å se hva dette blir videre. Tusen takk til alle som har bidratt til dette bygget, gratulerer og lykke til med en god bruk av bygget, avsluttet han.

Bilde av ordfører Jan Oddvar Skisland under mottagelsen. Foto: Kristiansand kommune

En fremtidsrettet kulturskole

Den nye kulturskolen på Silokaia har blitt en fremtidsrettet kulturskole, som legger til rette for et miljø hvor barna skal trives. På taket er det lagt inn over 200 kvadratmeter med solceller, som dekker omtrent 20 prosent av strømforbruket til bygget. I tillegg har Knuden spart 800 000 kroner på gjenbruk av møbler.

– På lik linje med kulturfeltet, er barn og unges interesser stadig i endring. Det har derfor vært viktig å skape en kulturskole som har gode forutsetninger for å kunne endre seg i takt med disse. Inne på den nye kulturskolen har det derfor vært viktig å prioritere universell utforming med fargebruk og tilgjengelighet, i tillegg til fleksible rom som gir mange muligheter, sa Maria Mestres, som er arkitekt og grunnlegger av Mestres Wåge Arquitectes, under mottagelsen.

– Prosjektet er et resultat av den åpne internasjonale arkitektkonkurransen som ble arrangert av Kristiansand kommune i 2016, og jeg vil benytte anledningen til å takke kommunen for et slikt arrangement. Arkitektur utfordrer våre hjem, arbeidsplasser og byer, og er viktig å beskytte. En arkitekturpolitikk med varierte konkurranseformer er grunnlag for bransjens liv og utforming. God arkitektur skjer ikke uten en interessert byggherre. Tusen takk Kristiansand, sa hun og tilføyde: 

– Jeg er stolt av å ha vært en del av et team som har tenkt ut en bygning, som skal bidra til å skape liv og trivsel i Kanalbyen. Bygningen skaper nye byrom, den åpner seg mot og verdsetter Kanalbyen, Siloen og Kilden. Det har vært inspirerende å være her på Åpen dag, og se at innbyggerne tar imot bygningen som deres.

I 2016 ble Mestres Wåge Arquitectes og Mendoza Partida/ BAX fra Spania valgt som arkitekt for Knuden – Kristiansand kulturskole, og på lørdag var de til stedet under åpent hus. Fra venstre: Hector, Ona, Maria, Magnus, Boris og Mara. Foto: Knuden – Kristiansand kulturskole

En møteplass for alle

– Det er viktig å poengtere at man trenger ikke å være god for å gå på kulturskolen. Det holder å like å være her. At man liker det fellesskapet og møteplassen som kulturskolen tilbyr. Det er mer enn bra nok, og kanskje det aller viktigste av alt. At barn og unge skal få komme hit, bli med i fellesskapet og inkludere hverandre, sa kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i sin tale under mottagelsen.

– Dette er dagen jeg er stolt som kultur og likestillingsminister av hva dere har fått til her, og jeg håper at flere av landets kommuner ser til Kristiansand fordi dette her er akkurat slik vi vil ha det. Gratulerer med dagen, avsluttet hun.

Bilde av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen under mottagelsen. Foto: Kristiansand kommune