Storbynettverksmøte i Kristiansand

5.–6. september ble det holdt fysisk møte for Kunnskapsby- og næringsnettverket, hvor Kristiansand var vertskommune og hovedtemaet var studentene og byen.

Foto: Business Region Kristiansand

Flere representanter til stede

På nettverksmøtet i Kristiansand var det representanter fra både storbykommunene Kristiansand, Bergen, Tromsø, Oslo, Stavanger og Drammen, samt fra følgende akademiske institusjoner: Universitetet i Agder, Universitetet i Sørøst-Norge, NTNU og Oslo Met. I tillegg deltok følgende innledere Studentsamskipnaden i Trondheim, StudyTrondheim og Velferdstinget Gjøvik, Trondheim og Ålesund. 

Som vertskommune for nettverksmøte kunne Kristiansand invitere med regionale interessenter, og følgende deltok: Grimstad kommune, Studentsamskipnaden i Agder, Studentorganisasjonen i Agder og Studentrådet i Kristiansand. 

Kunnskapsby- og næringsnettverket

Storbynettverket oppstod i 2009 i forbindelse med at Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand samarbeidet om et storbyforskningsprosjekt om universitetsbyers vertskapsrolle. Det startet som et samarbeid mellom næringsavdelingene fra byene, men fra 2014 ble det delt i to nettverk, ett for næringsavdelingene og ett for personer med ansvar for universitetsbysamarbeidet. Det er dette siste nettverket som er videreført som storbyenes samarbeid om vertskommunerollen for universitet, også kalt «kunnskapsbynettverket».

Etter hvert har flere storbyer blitt medlemmer, og nettverket har de siste årene også invitert med representanter fra universiteter og høyskoler i sin by.

Et aktuelt og viktig tema

–Årets tema om studenters trivsel i studiebyen er et veldig aktuelt tema, som har blitt aktualisert av nyere studentundersøkelser. Samtidig ønsker byene å finne ut hvordan de kan rekruttere og beholde kompetansen som studentene representerer. Da er det nyttig med et nettverk hvor man kan dele erfaringer og ideer, og inspirere hverandre til hvordan samarbeidet kan organiseres og drives fram i egen by, sier Anne Aunevik, som er rådgiver for samhandling og innovasjon i Kristiansand kommune.