Intensjonsavtale om utslippsfri ferje

Torsdag 27. oktober signeres en intensjonsavtale om samarbeid om utslippsfri ferje mellom Kristiansand og Eemshaven.

Kristiansand kommune venter topptungt delegasjonsbesøk fra Groningen, Nederland 27. – 28. oktober i forbindelse med signeringen.

– Dette er starten på et samarbeid om en kommersiell utslippsfri internasjonal transportrute for varer og passasjerer mellom Kristiansand og Eemshaven i Nederland, sier ordfører i Kristiansand Jan Oddvar Skisland. – Det er viktig for klimaet og et eksempel på at Kristiansand er i førersetet i det grønne skiftet. Samarbeidet vil ha positive ringvirkninger for hele regionen, ikke minst for næringslivet og for Kristiansand havn.

Jan Oddvar Skisland_fotograf Svein Tybakken Kristiansan kommune.jpg

Jan Oddvar Skisland (foto: Kristiansand kommune)

Signeres i bystyresalen

Signeringen er en del av velkomstprogrammet som finner sted klokken 12, torsdag 27. oktober i Bystyresalen i Kristiansand rådhus. Her vil representanter fra alle involverte parter være til stede. Fylkesordfører Arne Thomassen, ordfører Jan Oddvar Skisland og næringssjef Geir Haugum deltar på vegne av Kristiansand og Agder.

Delagasjonen på 46 personer består av ulike sentrale aktører fra Groningens næringsliv, akademia og politikk. Blant disse er regional minister for energi og klima fra Groningen, Melissa van Horn, ordfører i Groningen, Koen Schuiling, og varaordfører for økonomi og internasjonalisering, Eltjo Duikhuis. I tillegg møter rådmann for by- og stedsutvikling og økonomi i kommunen Het Hogeland, Carine Bloemhoff og Hollands ambassadør John Groffe.

– Målet med delegasjonsbesøket er å vise frem regionen vår og utveksle erfaringer innenfor grønn energi, menneskelige ressurser og turisme. På besøksagendaen står blant annet Returkraft, Universitet i Agder, Campus Grimstad, og restauranten Under, forklarer næringssjef i Kristiansand kommune, Geir Askvik Haugum.

MicrosoftTeams-image.png

Geir Askvik Haugum (foto: Kristiansand kommune)

Om intensjonsavtalen

Til tross for at intensjonsavtalen ikke er juridisk bindende viser den potensialet i et gjensidig samarbeid mellom to regioner, tre kommuner, to havner og et fergeselskap. De involverte partene, Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, Kristiansand Havn, Groningen kommune, Groningen Seaports og Holland Norway Lines, er alle enige i ambisjonene og verdien av  initiativer som sikrer en bærekraftig fremtid.

Kontaktpersoner:

Næringssjef, Business Region Kristiansand, Geir A. Haugum
Geir.askvik.haugum@kristiansand.kommune.no, +47 971 71 885

Næringsrådgiver, International affairs, Business Region Kristiansand Alice Leland Høye, Alice.Leland.Hoye@kristiansand.kommune.no,  +47 936 36 120