Seriøs håndverker eller seriøse problemer?

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.

Foto: Skatteetaten

Hjelpen finnes i Tettpå-veilederen, som nå skal bli bedre kjent. Veilederen viser blant annet hva forbrukerne bør sjekke hos håndverksbedrifter, hvor og hvordan du sjekker åpne næringslivsdata, fordelene ved å bruke seriøs arbeidskraft og hvilke plikter og rettigheter du har som byggherre.

Tettpå-veilederen ser du på skatteetaten.no/tettpa/veileder

Viktigere enn noen gang

– Å velge seriøse håndverkere er viktig for å sikre verdiene som ligger i en bolig. Erfarne og faglærte håndverkere bidrar til at jobben blir gjort skikkelig. Endringer i avhendingsloven som kom tidligere i år, gjør at du som boligeier må kunne dokumentere alt arbeid som er gjort på boligen den dagen boligen skal selges. Dokumentasjon har nå direkte innvirkning på salgssummen, og taksten på boligen øker hvis du kan dokumentere at arbeidet på boligen er utført av faglærte, sier kommunedirektør Camilla Dunsæd.

Bilde av kommunedirektør Camilla Dunsæd. Foto: Anne-Lise Norheim

Fordeler for alle 

Å velge seriøse håndverkere har mange fordeler for forbruker:

  • Du får jobben skikkelig gjort.
  • Du sikrer deg reklamasjonsrett.
  • Det øker eiendommens verdi den dagen du skal selge.
  • Du får enklere lån med sikkerhet i eiendom.
  • Du stiller med sterkere kort på hånden i forhandlinger om rentebetingelser på lån.
  • Du stiller sterkere i forsikringsoppgjør.
  • Du unngår medansvar for skatter og avgifter.
  • Du reduserer faren for forsinkelser i byggeprosjektet.

Følger du tipsene i Tettpå-veilederen oppnår du dessuten trygghet i hele “boligkjeden”; byggesaker, låneopptak, taksering, bolighandel, reklamasjonssaker og forsikringsoppgjør.

Når du handler seriøs arbeidskraft oppnår du ikke bare en rekke personlige fordeler, men du bidrar samtidig til et sunt og bærekraftig arbeidsliv med “fair play” og gode arbeidsvilkår.

– Gjennom Tettpå påvirker og dyktiggjør vi forbrukerne til å ta informerte valg når de skal hyre håndverker. Det er viktig at du vet hvem du handler med, hvem som utfører jobben og hvem du betaler til. Forbrukeren har en viktig rolle i kampen mot arbeidslivskriminalitet. For enkelt sagt er det slik: ingen etterspørsel, intet svart arbeid, sier Erik Nilsen, avdelingsdirektør i Skatteetaten.

Foto: Skatteetaten

Tettpå - samarbeid mot arbeidslivskriminalitet

Tettpå er et tiltak mot arbeidslivskriminalitet på tvers av offentlige etater, partene i arbeidslivet, byggebransjen, eiendomsmeglerbransjen, finansnæringen og forbrukernes interesseorganisasjoner. Tettpå er forankret i Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Les mer på skatteetaten.no/tettpa 

Kort kampanjefilm laget av reklamebyrået Atyp! Skatteetaten, Byggmesterforbundet, EL & IT Forbundet, Nelfo og Rørentreprenørene Norge har samarbeidet om og finansiert filmene.

Mer informasjon

Kristiansand kommune samarbeider med Tettpå som hjelper forbrukere å velge seriøse håndverkere når de skal bygge eller pusse opp hus eller hytte. Les mer på kommunens nettside: 

Bruk seriøse håndverkere