Seniorseminar på Sygna kultursenter

Kristiansand kommune inviterte torsdag 15. september mange 78-åringer på seminar i Sygna kultursenter på Nodeland.

Seniorseminar3.jpg

Ragnhild Schou Lauvland fra Frisklivssentralen holdt et fantastisk inspirerende innlegg om fysisk aktivitet. Her fikk hun med seg hele salen med på «Trim for eldre». Foto: Liv Solfrid Vikse, Kristiansand kommune

Tjenesten Helseveiledning for seniorer skal bidra til å legge til rette for at eldre skal bli boende i sitt eget hjem, oppleve god livskvalitet og beholde god helse lengst mulig. 

- Vi har en stadig økende andel eldre, og dette arbeidet er viktig, sier Liv Solfrid Vikse. 

Vikse er sykepleier i helseveiledning for eldre, og ledet seniorseminaret.  

Inviterte 78-åringer

Målgruppen for seminaret var mennesker på 78 år uten omfattende helse- og omsorgstjenester. Ektefeller eller andre nærstående kan også komme med.

- Målet er at hjemmeboende eldre skal få økt livskvalitet og kunnskap om hvordan de kan styrke sin egen helse, sier Vikse. 

Hun peker på at flere innbyggere bor lengre i eget hjem, og bare 10 prosent av kommunens 78-åringer har omfattende helse- og omsorgstjenester.

Eldes langsomt

Fylkesdirektør folkehelse i Agder fylkeskommune, Vegard Nilsen var seminarets hovedforeleser. Han delte viktige suksesskriterier for å eldes i langsomt tempo. 

Han trakk også frem blant annet frem at alle mennesker eldes i ulikt tempo, og han brukte som eksempel en skoleklasse som møtes igjen som 45-åringer, kanskje 25 år etter at de sist var samlet. 

I gruppen av 45-åringer kan vi oppleve at kroppens fysiske tilstand kan variere fra å være som en gjennomsnittlig 37-åring til en person som nærmer seg de 80.

- Hva du selv gjør vil være med å enten bremse kroppens aldring eller å fremskynde denne, sa Nilsen. 

Dette igjen handler om risiko for å pådra seg sykdom. .

At invitasjonen har vært populær og blitt godt mottatt blant kommunens eldre, viser fremmøtet på Sygna kultursenter torsdag formiddag. 200 seniorer fylte det flotte kultursenteret, godt over halvparten fra årskullet 1944, mens de øvrige var ektefeller til målgruppen. 

Flere tema berørt

Blant tema som ble berørt på seminaret torsdag var:

  • Alkohol og legemidler
  • Brannsikkerhet i eget hjem
  • Fysisk aktivitet som medisin
  • Kristiansand folkebibliotek
  • Aktiv senior 
  • Frivillighet
  • Teknologiens muligheter