Seniorrådet har endret navn til eldrerådet

Seniorrådet har endret navn og gått tilbake til betegnelsen eldreråd. Dette er iverksatt fra og med 26. oktober da bystyret vedtok endringen.

Foto: Kjell Inge Søreide

For noen år siden innførte eldrerådet betegnelsen «seniorråd».  Dette var nok et resultat av en trend med å se på generasjonen i alderen 60+ som en frisk og ressurssterk gruppe, hvor mange fortsatt var i arbeid. For å unngå assosiasjoner til sykdom og det som kan følge med alderdom, har man i mange sammenhenger foretrukket å snakke om seniorer i stedet for eldre.

Erfaringen viser imidlertid at seniorråd er en betegnelse som har kommunisert dårlig.  Kommunelov og forskrifter bruker eldreråd som betegnelse for dette lovpålagte organet, og de aller fleste kommunene benytter eldreråd som navn.  Medlemmer i kommunens råd har ofte erfart at de må forklare at seniorrådet tilsvarer eldreråd.  Dette fikk vi erfare da eldrerådet hadde stand på seniormessen 27. oktober.  De som betjente standen fikk kommentarer fra innbyggere som ikke visste at kommunen har et eldreråd. Dette gjorde det betydelig lettere å bytte navn.

I kommuneloven er det innført plikt for kommuner og fylkeskommuner å opprette eldreråd i tillegg til råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd.  Eldrerådets oppgave er å gi kommunen råd i saker som berører eldre.  Alle kommunens saksbehandlere må derfor vurdere om saker de jobber med berører eldre (eller de andre rådenes målgrupper), noe som ligger i vår saksbehandlingsmal. Mer informasjon om hva slags type saker eldrerådet kan jobbe med finner du her

Oversikt over kommunens eldreråd, medlemmer og møtedatoer finner du på eldrerådets nettside: https://www.kristiansand.kommune.no/eldreradet

Sakskart og protokoller er tilgjengelig under Politisk Agenda på kommunens hjemmeside

Eldrerådet i arbeid. Foto: Kristiansand kommune