Samarbeidsmøte for frivillige organisasjoner - Ukraina

Kristiansand kommune inviterer til møte med frivillige organisasjoner. Hensikten er å legge til rette for at kommunen og frivilligheten er koordinert og forberedt på å bidra sammen i en flyktningsituasjon.

Ukraina.jpg

Bystyresalen er i andre etasje i rådhuset. Det ukrainske flagget ble heist på rådhuset fredag 25. februar.

Møtet finner sted onsdag 9. mars klokken 17.30-19.30 i bystyresalen i rådhuset. (Det er først opplyst feil dato på denne nettsiden og i kommune-appen. Vi beklager feilen.)

Satt på prøve

Krigen i Ukraina har sendt over en million ukrainere på flukt. Flyktningsituasjoner setter både norske myndigheter og sivilsamfunnet på prøve.

- Tidligere erfaringer, blant annet fra flyktningkrisa i 2015,  viser at frivillige organisasjoner kan bidra stort, sier Annette Sørlie Stray, rådgiver frivillighet i Kristiansand kommune.

Hun understreket at det er svært mye som er usikkert rundt antall flyktninger som vil komme, og behovene de har, er det viktig å få en oversikt over det sivile engasjementet tidlig.

Alle typer frivillige lag og foreninger inviteres til det åpne informasjonsmøtet. Hensikten med møtet er å lage en felles plattform for videre samarbeid mellom kommunen og frivillige lag og foreninger, og kartlegge hvilke organisasjoner som ønsker og kan bidra.

Det er ikke meningen at enkeltpersoner skal delta på dette møtet. Møter for enkeltpersoner som ønsker å bidra vil kunne bli arrangert senere.

Program

I møtet vil det bli orientert om siste status for flyktningsituasjonen og det kommunale mottaksapparatet.

  • Velkommen- Jan Oddvar Skisland, ordfører
  • Orientering om flyktningsituasjonen- UDI Sør
  • Det kommunale mottaksapparatet- Birgith Segelsten Ness
  • Kartlegging av bidrag fra frivillige organisasjoner sitt bidrag- Annette Sørlie Stray, Frivillighetsenheten

Invitasjonen gjelder frivillige organisasjoner som er interesserte i å bidra og vite mer. Hver organisasjon kan stille med inntil to representanter.

Mange lag og foreninger er blitt kontaktet i epost, men invitasjonen er åpen og gjelder alle lag og foreninger. 

Kontaktperson

Annette Sørlie Stray
Rådgiver frivillighet
90 15 08 89