Entreprenøren beklager rust på stupetårnene

Det er oppdaget påbegynnende rust ved foten av stupetårnene i Bertesbukta. Dette vil bli utbedret etter at badesesongen er over.

Prosjektleder Helmer Espeland i parkvesenet opplyser om at det er oppdaget påbegynnende rust ved foten av de nye stupetårnene i Bertesbukta.

– Vi har bedt entreprenøren om å gi oss en tilbakemelding på dette, og har fått foreløpig informasjon fra dem om saken, sier Espeland.

Entreprenøren opplyser at de i sin gjennomgang av kvalitetsdokumenter og sjekklister, oppdaget at verkstedet ikke har utført oppdraget av produksjonen som bestilt. Dette selv om kravspesifikasjonen er kommunisert tydelig og bekreftet av leverandør før utførelse.

– Entreprenøren beklager dette, og tar på seg å sørge for nødvendig rustbeskyttelse av stupetårnene. Dette vil bli gjort i løpet av høsten etter at badesesongen er avsluttet, da dette ikke har betydning for sikkerheten eller brukerne, opplyser Espeland.

– Et løst trinn som har blitt oppdaget blir utbedret i løpet av dagen, sier han.

Kontakt for media:
Prosjektleder parkvesenet Helmer Espeland
Tlf. 90 83 11 95
e-post: helmer.espeland@kristiansand.kommune.no

Bildet under viser rusten som har oppstått ved foten av stupetårnet. Bildet er tatt før ferien. Foto: Kristiansand kommune

Rust beskjaert.jpg