Rostoft inn i styret til Nordic Safe Cities

Varaordfører i Kristiansand, Erik Rostoft, er blitt styremedlem i alliansen Nordic Safe Cities.

Erik Rostoft.jpg

Erik Rostoft (foto: Kjell Inge Søreide) 

I styret vil Rostoft representere medlemsbyene, som er en del av Alliansen Nordic Safe Cities.

Alliansen består av 19 medlemsbyer fra Norden, som alle arbeider for å fremme demokrati og skape trygge og robuste miljøer og byer for å motvirke ekstremisme og polarisering.

– Jeg ser frem til å være en del av i styret i Nordic Safe Cities. Kristiansand er allerede svært fornøyd å være en av alliansens medlemsbyer, og drar stor nytte av samarbeidet med de andre nordiske byene i utviklingen av vår egen innsats. At jeg nå har mulighet til å delta i alliansens vedtak på styrenivå og representere de nordiske byene, gjør at vi kan få enda mer verdi ut av organisasjonens arbeid og samtidig sette Kristiansand kommune på verdenskartet når det gjelder forebygging av ekstremisme, sier Erik Rostoft.

Jeppe Albers, administrerende direktør i Nordic Safe Cities sier; Vi gleder oss veldig til å samarbeide med Erik Rostoft i styret og dra nytte av hans erfaring innen politikk, næringsliv og organisasjonsliv. Kristiansand kommunes strategier og erfaringer med å forebygge ekstremisme er i en klasse for seg, og med Erik Rostoft i styret kan vi støtte at organisasjonens videre utvikling er basert på dagens problemstillinger i nordiske kommuner. 

Erik Rostoft er imidlertid ikke det eneste nye medlemmet av Nordic Safe Cities' styre. Den tidligere danske sosialministeren Karen Hækkerup er også ny medlem og er valgt til styreleder.

Fakta om Nordic Safe Cities  

Nordic Safe Cities ble etablert i 2016 av Nordisk ministerråd og består i dag av 19 medlemsbyer over hele Sverige, Norge, Island, Finland og Danmark.  

Sammen ønsker alliansen å fremme demokrati og skape trygge og robuste miljøer og byer for å fremme ekstremisme og polarisering.  

Medlemsbyer: København, Aalborg, Odense, Stockholm, Malmö, Gøteborg, Reykjavik, Helsinki, Vantaa, Kristiansand, Haugesund, Bærum, Fredrikstad, Sarpsborg, Oslo, Larvik, Stavanger, Arendal, Skien.  

Styret består av:

Karen Hækkerup (leder),
Magnus Ranstorp, nest-leder
Erik Rostoft, medlem
Tarja Mankinen, medlem
Laila Bokhari, medlem
Christina Springfeldt, medlem

NordicsafeCitiesNyttStyreJuni2022.png

Styret i Nordic Safe Cities (Foto: Nordic Safe Cities)