Du kan følge med konferansen på lenken til vimeo under: