Prioriterer vaksinering av ansatte i skole og barnehage

Tirsdag 4. og onsdag 5. januar vil ansatte i skole og barnehage bli prioritert for vaksinering på kommunens vaksinasjonssenter på Sørlandssenteret.

Forutsetningen for å bli vaksinert er at det har gått minst 4,5 måneder (20 uker) siden dose 2. Ansatte som ikke har dette intervallet blir avvist.

Tilbudet gjelder alle ansatte i kommunale og private skoler og barnehager (også spesialpedagoger, audiopedagoger og tospråklige faglærere som ikke er organisert under en ordinær barnehage- eller skoleenhet).

Vaksinasjonsenteret vil tirsdag og onsdag ha en egen "ekspress- vaksinerings-kø" kun for ansatte i oppvekst. Ansatte trenger ikke å legitimere at de jobber i barnehage eller skole. Det er tilstrekkelig å oppgi det muntlig.

Tidspunktet for dette er:

Tirsdag 4. januar 13.30–16.00
Onsdag 5. januar 13.30–19.00

Det oppfordres sterkt til at tilbudet disse to dagene benyttes, for å gi ansatte best mulig og raskest mulig beskyttelse.

Hvis tidspunktene ikke passer må man bruke vaksinasjonssenterets åpningstider og enten bestille time, eller komme på vanlig drop-in på onsdager.

Kontaktperson for media:

Oppvekstdirektør Kristin Eidet Robstad, tlf.: 97 53 72 54