Nytt tilbud på legevaktsentralen

Legevaktsentralen i Kristiansand har nå mulighet til å koble seg på innringers telefon.

– Dette har gitt sykepleier en ekstra dimensjon for å vurder situasjonen. Erfaringen til nå er at det har være veldig nyttig og vi har fått avklart flere hjemme, sier fagsykepleier Adrian Sakshaug.  

Video brukes i tilfeller der hensiktsmessig,  f.eks ved utslett, sår/småskader, insektbitt, brannskader mm. Sykepleier vurderer det enkelte tilfelle og følger rutiner utarbeidet i samråd med lege.

– Det er mulighet for lege å bli koblet på video i de situasjoner hvor det er aktuelt. Ved hjelp av video får man en god situasjonsforståelse av problemet som gjør at vi kan gir raskt hjelp, sier Siri Johanne Boye, overlege ved Kristiansand legevakt.

Dersom innringer samtykker til at vi kobler på video vil vi sende en SMS til innringes smarttelefon. Innringer setter telefonsamtalen på høyttaler og klikker på en lenke i SMSen, godtar bruk av kamera og videokontakten opprettes automatisk.

– At man ikke bare lytter, men også kan se innringer og situasjonen rundt, gjør at sykepleier får mer informasjon og kan gi råd, veiledning og eller behandling innringer trenger. Noen blir rådet til å oppsøke fastlege dagen etter, mens andre trenger rask behandling og må komme til legevakten, sier avdelingsleder Renate N. Olstad.

Ikke alle tilfeller egner seg for video, men der hvor det er aktuelt er erfaringene gode. Innringer som ikke har mulighet for å bruke video får hjelp som vanlig.

Legevaktsentralen i Kristiansand fungerer også som legevaktsentral i 7 andre omliggende kommuner på kveldstid, om nattet og i helgene.

 

Bilde av en ansatt på legevaktsentralen som sitter ved to skjermer

Fra Legevaktsentralen. Foto: Kristiansand kommune.