Nytt samarbeidsmøte for frivillige organisasjoner – Ukraina

Kommunen inviterer til oppfølgingsmøte i både Kristiansand (24. mai) og Søgne (23. mai) med frivillige organisasjoner som ønsker å bidra sammen med kommunen ovenfor ukrainske flyktninger.

Søgne er først ute med møte 23. mai, se mer informasjon om møtet nederst i saken.

Kristiansand 

Dette møtet er en direkte oppfølgning av møtene 9. mars, 22. mars og 21. april hvor kommunen og UDI har invitert frivillige organisasjoner til dialog og samarbeid rundt bosetting og integrering av flyktninger.

Tid og sted: 24. mai klokken 17.00 - 18.30 i bystyresalen på rådhuset.

Tema for samlingen vil være hvordan kommunen jobber med bosetting, psykososial oppfølgning og frivillige organisasjoners rolle nå og fremover.

Program Kristiansand:

  • Innledning Elisabeth Engemyr, kommunalsjef innbyggerdialog
  • Status for flyktningsituasjonen Anette Thonhaugen fra UDI.
  • Bosetting Integreringsenheten, Kristiansand kommune
  • Psykososial oppfølgning Kenneth Haugjordet- psykolog Kristiansand kommune
  • Spørsmål og diskusjon

Det er ikke nødvendig å melde seg på samlingen, men på grunn av plassbegrensninger på lokalet bes det om at det kun stiller to fra hver organisasjon.

Kontaktperson Kristiansand

Annette Sørlie Stray 
Rådgiver frivillighet
Tlf: 90 15 08 89

Søgne

Møtet holdes i den gamle kommunestyresalen på Tangvall Rådhus fra 17.00 til 19.00 23. mai. Møtet er en oppfølging av møtet som var 6. april. Rådgiver i helsefremming og inkludering i Kristiansand kommune, Birgith Ness og Ragnhild Tønnesen kommer på møtet. Tønnesen har ansvar for frivillighet på Åros akuttinnkvartering.

Kommunen ønsker dialog og samarbeid direkte knyttet til Åros akuttinnkvartering.

Det er ikke nødvendig å melde seg på samlingen.

Kontaktperson Søgne

Heidi Johansen
Frivillighetsenheten
Tlf: 48 29 58 12