Nye Vennesla kirke vant Byggeprisen 2022

Kristiansand Byggeforum deler hvert år ut en lokal byggepris. Nye Vennesla kirke ble vinner av årets pris, som ble delt ut under Byggedagen 2022 på Hotell Norge 7. november.

Vennesla nye kirke.png

Nye Vennesla kirke.

Nye Vennesla kirke fikk Årets byggepris 2022

Bak vinnerens står HSH Entreprenør AS, LINK Arkitektur, billedkunstner Tor Lindrupsen og Vennesla kirke.

Her er juryens begrunnelse for tildeling av prisen:

«Juryen har lagt stor vekt på byggets arkitektoniske kvaliteter. Det er blitt et inviterende og fleksibelt kirkebygg. Moderne, vakkert og gjennomført med høy kvalitet. Den integrerte kunstneriske utsmykningen underbygger funksjonen. Samspillet mellom ny og gammel kirke er flott. Det nye bygget er ydmykt tilpasset til terrenget og viser kirken og stedets historie på en fin måte. Beliggenhet Vennesla kirke her, går tilbake til middelalderen. Vennesla viser igjen en stor satsning på arkitektur og kvalitet som strategisk virkemiddel for stedsutvikling. Det er lagt vekt på sosial, miljø- og økonomisk bærekraft. F.eks "Stillerom" er døgnåpent, tilgjengelig for alle og bygget tillater stor grad av allmenn bruk til konserter mm. Det er oppført et komplisert byggverk og gjennomført med stor presisjon med utsøkt håndverk i fine, avsluttende detaljer. Meget godt grunnlag fra prosjekteringsfasen til entreprenøren. Måten prosjektet og hele prosessen har vært organisert på fremstår som inkluderende og effektiv. Entreprenør har også brukt prosjektet som en kompetansearena hvor lærlinger har fått prøve seg på bygging som ikke er "hverdagskost". Samspillet og engasjementet fra lokale pådrivere og initiativtakere har vært avgjørende for at byggeprosessen kunne gjennomføres iht. fremdrift og økonomisk plan.»

Kirkerommet og trapp

Fra kirkeinteriøret.

Juryen har bestått av følgede personer:

  • Leder: Ole Magne Omdal, leder av by- og stedsutviklingsutvalget, Kristiansand kommune
  • Medlem: Morten Abrahamsen. Rådgivende Ingeniørers forening Agder
  • Medlem: Cecilie Bjerke Skjømming, Agder Arkitektforening
  • Medlem: Hilde Waage, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Sørlandet
  • Sekretær: Venke Moe, plan- og bygningssjef, Kristiansand kommune

Vinnere og jury.jpg

På bildet ser vi vinnerne med juryleder Ole Magne Omdal (t.v.),  Gudmund Fosby, prosjektleder HSH Entreprenør AS, Tone Osen fra Link Arkitekter og prosjektleder Arvid Fredriksen fra byggherren Vennesla kirke. Foto: EBA Agder.

Disse to byggene var også nominert: 

Kristiansand kulturskole «Knuden» 

Les juryens begrunnelse for nominasjonen og se foto av bygget

Mestres Wåge Arkitekter AS, Kruse Smith AS (totalentreprenør) og Alma Eik Arkitektur og Interiørdesign for Kristiansand kulturskole "Knuden".

Juryen har lagt vekt på byggets nennsomme utforming og plassering mellom store, ikoniske kultur-institusjoner. Relativt lavmælt og enkelt sett utenfra, men inkluderende og livlig på innsiden.

Hovedgrepet med en stort fellesrom sentralt i bygget, hvor kommunikasjon (trapper og gangsoner) og folk er aktive ut mot fellesrommet gjør at det syder av liv. Intuitiv, god logistikk, som er viktig med så mange ulike brukere; barn, foreldre, besøkende og lærere.

Bygget er godt gjennomlyst på tvers og god visuell forbindelse til omgivelsene. Utrolig innholdsrikt aktivitetshus og med fine formidlingsflater for utstilling av kulturskolens arbeider og konserter/forestillinger for musikere og dans/teater. Godt egnet for flerbruk med kulturinstitusjonene rundt.

Juryen vil også fremheve fargebruken i interiøret hvor man har benyttet den nye fargeveilederen som er laget for å tilfredsstille krav for å dekke spesielle behov samtidig som man får omgivelser som er gode å oppholde seg i. Med bandrom, kostyme og syrom, lydstudio, teknololgilab, musikkbibliotek, filmstudio, verksteder, ballett- og dansesal, black box og white box, kammersal, keramikkavdeling og storsal fremstår «Knuden» som et fremtidsrettet bygg og fortjener betegnelsen som et av landets flotteste kulturskoler.

Knuden.png

St. Olavs vei 18

Les juryens begrunnelse for nominasjonen og se foto av bygget

VEF Eiendom, Mur i Sør Eiendom AS, Sijada AS og Oslo Tre (ARK) for St. Olavs vei 18.

Juryen har lagt vekt på at prosjektet er det første større massivtre boligbygg i Kristiansand, og på den måten et foregangsprosjekt ved å ta i bruk nye metoder for å effektivisere byggeprosessen.

Bygget er en ren trekonstruksjon hvor heissjakt, trapperom, dekker og vegger er utført i heltre. Det er benyttet prefabrikkerte bygningselementer som har redusert tidsbruken på byggeplassen med tidlig tett bygg. Bruken av tre har også før til en renere og stillere byggeplass.

Boligbygget har også vekket nasjonal og internasjonal oppmerksomhet på flere områder; dagslys og romlige kvaliteter, klimavennlig/230 tonn Co2 - binding, forbilde for Kristiansands klimavennlig byutvikling.

Utearealene med oppgradering av felles møteplass og ny nedgravd renovasjonsløsning også for nabobebyggelsen, har sørget for flott trivselsfaktor i et nabolag som har fått et løft med tanke på bolyst. Leilighetsbygget har truffet en spisset kjøpergruppe; førstegangsetablerere og unge i etableringsfasen.

Juryen vil også fremheve at prosjektet har vært kompetansehevende for lokale entreprenører. Det har vært utviklet nye detaljer som vil komme fremtidige lokale prosjekter til gode. Prosjektets suksess tyder på at man har truffet et behov i markedet.

St. Olavs vei 18 har også vist at det er mulig å bygge konkurransedyktige trebygg uten at det går på bekostning av arkitektoniske kvaliteter.

St olavs vei 18.png