Nå kan frivillige organisasjoner søke strømstøtte

Med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene kan lag og foreninger på nytt søke strømstøtte.

Foto: Lotteri- og stiftelsestilsynet 

Ordningen gjelder frem til mars 2023, og det legges fremover opp til en søknadsrunde hvert kvartal.  Perioden det kan søkes strømstøtte for er juli-september 2022. Nytt for denne runden er at strømstøtten vil bli utbetalt fortløpende, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig.

Søknadsfrist er 16. november 2022 klokken 13.00.

Strømstøtteordningen gjelder for organisasjoner med strømforbruk med en månedlig gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i søknadsperioden. Mottakere får dekket 80 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen.

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter strømstøtteordningen og Kristiansand kommune har ingen rolle i søknadsforvaltningen.

Les mer på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider

Lurer du på noe?

Ta kontakt med frivillighetskoordinator Annette Sørlie Stray på e-post eller telefon: 90 15 08 89.