Nå kan du få kjøpt boka om Søgnes historie

Søgnes historie – Bind 2 tar for seg søgnefolkets dagligliv og bygdas økonomiske, sosiale og politiske utvikling gjennom mer enn 400 år.

Bilde av redaksjonskomiteen. Bakerst fra venstre: Trond Bjerkås, Torvald Hellum, Pål Repstad og Stein-Tore Sorthe. Første rekke fra venstre: Siv Torunn Skagestad og Oddbjørn Eikestøl. Fotograf: Anne Gunn Pedersen

Bilde av redaksjonskomiteen. Bakerst fra venstre: Trond Bjerkås, Torvald Hellum, Pål Repstad og Stein-Tore Sorthe. Første rekke fra venstre: Siv Torunn Skagestad og Oddbjørn Eikestøl. Fotograf: Anne Gunn Pedersen

Søgnes historie – Bind 2 er skrevet av Trond Bjerkås, som er førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Agder med spesiell vekt på lokal- og regionalhistorie. Boka tar for seg Søgnes historie fra 1605 og fram til 2020, da Søgne kommune ble slått sammen med Kristiansand og Songdalen. Den er delt opp i fem kronologiske deler, som tar for seg Søgnes historie i ulike perioder; i krigens århundre, i fredens århundre, i revolusjonens tid, i moderne tider og det siste århundret.

Historieboka kan fås kjøpt hos Berges bokhandel i Kvadraturen, Norli Søgne på Tangvall, Coop Extra på Tangvall og «Tappen» på Lunde. I 2023 lanseres bind 1, som er skrevet av Frans-Arne Stylegar, og tar for seg historien fra «Sol» på 9000 tallet f.Kr. og fram til 1605.

Kristiansand kommune er ansvarlig utgiver av bokverket sammen med Mediagruppa, Søgne Historielag.

Veien til målet

Det hele startet i 2017 da Torvald Hellum kontaktet Oddbjørn Eikestøl med et ønske om å få utgitt en bok om Søgnes kulturhistorie, etter at det ble vedtatt å slå Søgne kommune sammen med Kristiansand kommune. Det ble opprettet en redaksjonskomite, som nåværende består av leder Oddbjørn Eikestøl, nestleder Torvald Hellum, Pål Repstad, Siv Torunn Skagestad og Stein Tore Sorthe fra Kristiansand kommune.

Etter å ha fremlagt planen for kommunestyret og formannskapet, bevilget kommunestyret 2 millioner kroner i kommunal støtte. I tillegg bidro enkeltpersoner, foreninger, Søgne og Greipstad Sparebank og næringsdrivende med til sammen 1,3 millioner i økonomisk støtte, som resulterte i et budsjett på 4,2 millioner.

Når gode krefter kommer sammen

Torsdag 17. november ble det holdt boklansering i Kultursalen på Søgne gamle prestegård. Forfatter Trond Bjerkås presenterte boka, i tillegg til at det ble holdt kommentarer ved professor Bjørg Seland. Jonas Fjeld med musikere underholdt med minikonsert, Andreas Hompland bistod med kåseri og det ble fremført sanger fra «Sanger om Søgne». Varaordfører Erik Rostoft var også til stede og åpnet lanseringen med en hilsningstale.

– Samhandling og samskaping mellom frivilligheten, lokalt næringsliv, kommunen og akademia er kjernen i fremtidens løsninger på en rekke samfunnsutfordringer. Utgivelsen av denne boka er et kroneksempel på hva som er mulig å oppnå når alle gode krefter finner sammen, og blir enige om å trekke i samme retning. Alle har bidratt med sine spesifikke ressurser; arbeidsinnsats, penger, kompetanse og ikke minst entusiasme. Ingen av aktørene hadde evnet å realisere dette prosjektet alene, men sammen har det vært mulig, sa varaordfører Erik Rostoft i sin hilsningstale under lanseringen.

– At man har lykkes så godt akkurat i Søgne er ikke tilfeldig. Bygda har frivillige krefter med en overbevisende entusiasme og et stort nettverk, samt et lokalt foreningsliv og næringsliv som støtter opp om gode prosjekter på imponerende vis. Søgnes historie minner oss om at utviklingen er resultatet av valg mellom flere alternativer, og at valgene vi skal ta i nåtid og framtid som oftest er langt mer varierte enn det vi har en tendens til å anta. Jeg gleder meg til å lese om valgene som har formet Søgnes historie, og ser fram til at to-bindsverket blir komplett i 2023, avsluttet han.

Her ser du bilde av Søgnes historie – Bind 2. Søgne gamle kirke er avbildet på omslaget.

Her ser du bilde av Søgnes historie – Bind 2. Søgne gamle kirke er avbildet på omslaget. Foto: Kristiansand kommune