Nå får du oppmøtetidspunkt på legevakta

Nå får alle pasienter som skal på legevakta et tidspunkt for oppmøte. Hensikten er å bidra til at pasientene får kortest mulig ventetid på selve legevakta.

Legevakta illustrasjon1.jpg

Den nye måten å jobbe på korter ned tida pasientene må tilbringe på legevaktas venterom. Kristiansand legevakt Tangvall har gode erfaringer med denne ordningen og flere større legevakter har gjort det samme.

-Nå innføres dette også for Kristiansand legevakt Eg, hvor det er stort potensial for å gi brukerne en bedre opplevelse, bedre oversikt over pasientflyten, og en forbedret arbeidshverdag for ansatte, sier prosjektleder Karoline Vassbø Nyhus ved prosjektet Innovasjon og digitalisering i Kristiansand legevakt. 

Nyhus minner om at folk fortsatt må bruke fastlegen så langt det er mulig. Legevakta skal brukes i akutte tilfeller som ikke kan vente til neste virkedag.

Ventetida hjemme

-Det er en fordel for mange å kunne være hjemme fremfor å sitte her på legevakta. Det kan jo beklageligvis bli lang ventetid ved stor pågang og uforutsette hendelser, sier avdelingsleder Jofrid Jåtun Hansson. 
 
Oppmøtetid betyr at du får et tidspunkt fra legevaktsentralen (telefon: 116 117) for oppmøte på legevakta. Dette er et tidspunkt som settes på bakgrunn av din helsetilstand og trykk fra andre pasienter.  
 
Hvis mange pasienter med en mer alvorlig helsetilstand enn deg trenger tilsyn fra lege, må du vente lenger enn når presset på legevakta er mindre. 

Siden legevakta er en akuttmedisinsk tjeneste som skal ta hånd om plutselige og uforutsette situasjoner, lar det seg ikke gjøre å planlegge for alt.  

-Vi kaller det “oppmøtetid” og ikke “time på legevakta”, fordi ting kan endre seg hele tiden, sier Hansson  
  
Legevaktsentralen “triagerer” hver pasient som ringer inn. Det betyr at pasienter med alvorligere tilstander som haster mer, alltid vil bli prioritert fremfor dem som kan vente.  

Ring alltid først

Legevakta klarer ikke fjerne ventetiden helt, men ved å ha oppmøtetid bidrar en til å unngå at folk sitter unødig lenge og venter på legevakten. Det er fortsatt viktig at folk trekker kø-lapp når de ankommer legevakten. 
 
Vi har flyttet egevaktsentralen fra legevakten på Eg til Valhalla helsesenter (fra 1 november) og gjort en tydelig oppgavefordeling hvor sentralen er en prioritert oppgave.  

- Det er viktig at du alltid ringer før du oppsøker legevakta, sier enhetsleder Liv Solveig Torsøe. 

Kontakt for media   

Enhetsleder for Lokalmedisinske tjenester
Liv Solveig Torsøe
91 14 12 50

Her finner du legevakta