Kristiansand kommune reduserer i strømforbruket

Kristiansand kommune reduserer strømforbruket og senker temperaturen i kontorbygg, kulturarenaer, skoler og andre bygg fra og med 3. oktober. Tiltakene vil gjelde inntil videre.

Strømkuttene skal både redusere kostnader og være et viktig bidrag i dagens situasjon med knapphet på energi.  

–  Ved å gjøre dette sender dessuten kommunen et viktig signal til de ulike brukerne av byggene og innbyggerne. Dette vil bidra til å gi økt bevissthet om energireduserende tiltak, sier eiendomssjef Hans-Christian Gram. 

Følgende tiltak er vedtatt av kommunedirektørens ledergruppe og godkjent av kommunens hovedverneombud: 

  1. Skoler skal ha en makstemperatur på 20ᵒC i alle oppholdsrom. Garderober for kroppsøving, idrett og svømming skal ha en makstemperatur på 21ᵒC. I inngangsparti og grovgarderober der det er mulig å skille det ut som en egen temperatursone, skal det være en makstemperatur på 18ᵒC. 
  2. I barnehager skal rom som er definert som lek og oppholdsareal for barn, ha en makstemperatur på 21ᵒC. Andre deler skal ha maks 20ᵒC. I inngangsparti og grovgarderober der det er mulig å skille det ut som en egen temperatursone, skal det være en makstemperatur på 18ᵒC. 
  3. Sykehjem skal ha en makstemperatur på 20ᵒC for kontorer, møterom og andre rom for de ansatte. Beboerrom og andre oppholdsrom vil ikke være omfattet av krav til reduksjon av temperatur.  
  4. Idrettshaller skal ha tilpasset temperatur etter bruken av hallen med fokus på å ha et lavt temperaturnivå uten at dette går ut over tilbudet. Temperaturnivået vil derfor variere etter hvilken bruk og aktivitetsnivå det er i den enkelte idrettshall.  
  5. Offentlige kontorer skal ha en makstemperatur på 20ᵒC, noe som er innenfor Arbeidstilsynets anbefalinger.  
  6. Kulturbygg skal ha en makstemperatur på 20ᵒC. Det blir unntak der det er spesifikke overordnede krav til klima for bevaring av kunstverk. 

Endringen i temperaturnivå er innenfor de rammer gitt i Arbeidstilsynets «Veiledning om Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen» (best.nr. 444). som sier at man skal unngå temperaturer under 19 grader.  

I tilfeller der for eksempel individuelle hensyn medfører at en må holde høyere temperatur, skal det tas direkte med leder. 

Den planlagte reduksjonen vil føre til besparelser på 5 millioner kWt. I dag bruker kommunen totalt 47 millioner kWt.  

– Nøyaktig hvor mye vi vil spare på dette i kroner er ikke mulig å si. Fjernvarme kjøpes til spotpris mens strømkjøpet har varierende prising etter kommunens innkjøpsavtale, sier eiendomssjefen. 

Han anslår at kuttene vil bety mellom 7,5 og 10 millioner kroner i økonomisk besparelser.  

I tillegg til vedtaket om å redusere temperaturen jobber kommunen med ytterligere tiltak som går på å vurdere andre ting som kan ha effekt, samt at en skal ha kartlagt og prioritert alle bygg med tanke på eventuell strømrasjonering. 

Kristiansand kommune har gjennom mange år hatt et vellykket energiprosjekt med gode resultater. Det er oppnådd reduksjoner på om lag 38% for energiforbruk, og Kristiansand er av landets ledende kommuner i energibruk per kvadratmeter innen flere tjenesteområder.  

– De gode resultatene handler om investeringer og god drift samt godt samarbeid med alle ansatte i kommunen, sier eiendomssjef Hans-Christian Gram.  

Kristiansand Eiendom var Norges første kommune med internasjonal sertifisering i energiledelse.  

 

Kontaktperson for media: 

Eiendomssjef Hans-Christian Gram, tlf: 90 83 12 23