Kristiansand kommune er årets medlem av Hold Norge Rent

Hold Norge Rent kårer Kristiansand kommune til årets medlem 2022 for sitt store engasjement og mangeårige innsats mot forsøpling.

Medlemsansvarlig Carl Fredrik Pedersen og ordfører Jan Oddvar Skisland (Foto: Kristiansand kommune)

 

Stort engasjement

Begrunnelsen til Hold Norge Rent er Kristiansand kommunes store engasjement og mangeårige innsats mot forsøpling over tid og for kommunens deltakelse i «Havet begynner her» i 2022. 

– Kristiansand viser en ekstraordinær vilje til å satse og prøve ut nye tiltak. Kommunen har blant annet jobbet for å bevisstgjøre næringslivet om egen rolle i forebygging av forsøpling, sier medlemsansvarlig Carl Fredrik Pedersen, som særlig trekker fram Solvor Stølevik fra kommunens Forsknings- og innovasjonsenhet og Anne Line Gangså Tørresen fra Miljøvernenheten.

Bilde av Solvår Stølevik

Solvor Stølevik (foto: Hold Norge rent)

Pilotprosjekt

Solvor og Anne Line har jobbet med miljøvern i Kristiansand kommune i mange år og i 2018 vedtok Kristiansand kommune en handlingsplan mot marin forsøpling. I forbindelse med denne planen gjennomførte Hold Norge Rent og Kristiansand kommune et pilotprosjekt for kartlegging av forsøpling for å identifisere kilder og årsaker til forsøpling som igjen kan lede til målrettede tiltak. 

Bilde av Anne Line Gangså Tørresen

Anne Line Gangså Tørresen (Foto: Kristiansand kommune)

Ordfører Jan Oddvar Skisland tok imot prisen på vegne av kommunen med å fremheve det den flotte spesialkompetansen, engasjementet og gode formidlingsevnen som miljøvernenheten i Kristiansand kommune besitter sammen med forskning- og innovasjonsenheten. 

Påvirkningsarbeid

– I en årrekke har administrasjonens eksperter på klima og miljø drevet kampanjer og påvirkningsarbeid overfor kommunens innbyggere som har hatt og har stor betydning. Nylig lanserte de også en nettside med masse interessant og nyttig informasjon og gode historier om bærekraft i til inspirasjon for Kristiansands og for engasjement i bærekraftsarbeidet, sa ordfører Jan Oddvar Skisland.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt

Hold Norge Rent inviterer til dugnad mot forsøpling gjennom blant annet medlemskap, og våre medlemmer kommer fra både offentlig, privat og frivillig sektor. 

Per i dag har Hold Norge Rent 122 medlemmer inkludert flere engasjerte kommuner og bedrifter.  

– Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt, og Kristiansand kommune har gjort mye.  Vi gratulerer kommunen som årets medlem av Hold Norge Rent og håper innsatsen fortsetter i årene som kommer, avslutter Pedersen.