Kommunen har fått avslag på søknaden om avvikling av piggdekkgebyret

Vegdirektoratet har avslått kommunens søknad om å avvikle piggdekkgebyret. Dermed kan kommunen bli pålagt å kreve inn gebyret fra 1. desember i år.

Statens vegvesen Vegdirektoratet skriver i brev datert 20.10.22 at de avviser kommunens søknad om avvikling av gebyret, og pålegger kommunen å videreføre piggdekkgebyrordningen fra 01.12.22.

Vedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen tre uker.

Les brevet fra Vegdirektoratet her

– Vi avventer politisk avklaring på om vi skal klage på vedtaket. Det blir sannsynligvis avklart på bystyrets ekstramøte 9. november, sier byutviklingsdirektør Ragnar Evensen.
Han opplyser også om at skiltene om piggdekkgebyret er på lager, slik at disse kan settes ut igjen dersom Vegdirektoratets vedtak blir stående.

Dersom det ikke klages på vedtaket, blir piggdekkgebyret gjeninnført fra 1. desember i år.

Dersom bystyret bestemmer å sende klage, vil det måtte avklares med Vegdirektoratet om kommunen kan utsette innkrevingen av gebyret til klagen er ferdig behandlet.

Kontakt  for media

Byutviklingsdirektør Ragnar Evensen
tlf. 90 19 80 87
E-post: ragnar.evensen@kristiansand.kommune.no