Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter – del V

Kristiansand kommune er tildelt 9,8 millioner i støttemidler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Lokale virksomheter kan søke, senest i løpet av 16. januar.

Bilde til utlysning krediteres Mostphotos_smaller.jpg

Bilde: Mostphotos

Kristiansand kommune ble tildelt midlene 17. desember 2021. Denne støtteordningen er femte del av Kommunal – og moderniseringsdepartementets tilskudd på kapittel. 553 post 68, Kommunal kompensasjonsordning. Ordningen gjelder lokale virksomheter som er rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltakt i forbindelse med covid-19.  

Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter. Kristiansand kommune innretter den nasjonalt notifiserte ordningen mot virksomheter innen servering, overnatting, treningssentre, og aktører innen arrangement og opplevelse.

Søknadsfrist er 16.01.2022, Kl. 23.59.

Her finner du utfyllende informasjon om hvilke typer virksomheter som kan søke, hvilke kriterier som må innfris og lenke til søknadsskjema.