En rekke lokale virksomheter som er rammet av smitteverntiltak som følge av koronapandemien kan nå søke støtte for februar 2022. Søknadsfrist er 21. april.

Kristiansand kommune er tildelt rundt fire millioner kroner i støttemidler fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Hensikten er å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som igjen rammes av nye smittevernstiltak.

KDD følger med dette opp budsjettvedtaket fra Stortinget 24. januar 2022, Inst. 199 S, og fordeler nye 250 millioner kroner i den syvende fordelingsrunden til kommunene.  

Tildelt beløp fra departementet er lavere enn ved tidligere fordelingsrunder. Kommunen har prioritert enkelte bransjer ut fra føringer og den lokale situasjonen slik at tilskuddene ikke skal bli veldig lave. NHO og bransjeforeningene er hørt i arbeidet.  
 
Eventuelle restmidler fra tidligere utlysninger fra Kristiansand kommune kan også bli lagt til, og delt ut som en del av støtteordningen. Det samme gjelder øvrige midler som måtte bli tildelt i en åttende fordelingsrunde dersom denne tildeles Kristiansand før søknadsfristens utløp. 

 

Søknadsfrist er 21. april 2022, klokka 23.59

Her finner du utfyllende informasjon om hvilke virksomheter som kan søke, og hvilke kriterier som må innfris, samt lenke til søknadsskjema.