Kartlegging avdekker hat mot enkelte grupper

Kristiansand skal være en trygg by for alle – også digitalt. Nå er Kristiansand først ute i Norge med å kartlegge sitt Facebook-landskap.

Bildet viser en jente som holder en mobil og ser trist ut

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

– Vi har inngått et partnerskap med Nordic Safe Cities om å kartlegge Kristiansands digitale landskap ved bruk av algoritmer som kan analysere samtaler på Facebook. Kartleggingen gjøres i samarbeid med et digitalt analysebyrå, forklarer ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland. Han understreker at det kun er offentlige sider og grupper som er analysert.

– Kartleggingen går ikke inn på enkeltpersoners Facebook-profiler, men undersøker den åpne offentlige debatten. Totalt er det 1330 Facebook-sider og -grupper og 900 000 kommentarer på 200 000 Facebook-innlegg i Kristiansand som er analysert i en periode over to år. Felles for dem alle er at de handler om noe som skjer i Kristiansand, sier Skisland. Det dreier seg om alt fra næringsliv til nyhetsmedier, politiske fora, foreninger og lokale fellesskap. Formålet er forebygging – ikke etterforskning.

Resultatet så langt

Den offentlige digitale samtalen i Kristiansand er i utgangspunktet trygg og god. Men, når samtalen dreier seg om etniske minoriteter, LHBTIQ-personer eller unge er henholdsvis 14, 14 og 7 prosent av alle kommentarer på Facebook-innleggene hatefulle.

Her er noen av de viktigste funnene så langt:

  1. Unge opplever å bli mobbet og hetset på nett av folk som er eldre enn dem selv
  2. Det foreligger hatefulle kommentarer overfor etniske minoriteter, i all hovedsak muslimer
  3. LHBTIQ-befolkningen er også en gruppe som opplever hets og hat. (LHBTIQ er forkortelsen for lesbisk, homofil, bifil, trans, interkjønn eller queer. Se Bufdir sin Lhbtiq-ordliste.)

– Dette bekrefter det bildet vi allerede har av utfordringene unge, etniske minoriteter og LHBTIQ-befolkningen sier de opplever, understreker Camilla B. Dunsæd, kommunedirektør i Kristiansand kommune.

Forebygging og tiltak

– Ved å kartlegge hva som rører seg på nettet kan vi samle kunnskap og data. Dette gjør at vi senere kan sette inn tiltak – enten det er å forsterke det vi allerede gjør, eller finne nye måter å forebygge hat og hets på, sier Dunsæd.

Bekymringsfullt

Skisland ser med bekymring på at unge som ytrer seg på nett blir hetset av voksne, og frykter at dette på lengre sikt kan få konsekvenser for de unges videre deltakelse i samfunnet.

– Hat og hets kan gjøre at enkelte grupper ikke orker å delta i samfunnsdebatten. Dette er en alvorlig trussel mot lokaldemokratiet.
Skisland understreker at Kristiansand kommune allerede har en god samhandling med ulike minoritetsgrupper.

– Det at man har en god relasjon på plass gjør det enklere å ha dialog om vanskelige temaer. Å forebygge hat i digitale fora er en viktig ting som mange kan enes om – også vi politikere.

– Det første vi i kommunen gjør nå er å diskutere resultatene fra analysen i en workshop allerede i morgen som samler en rekke forskjellige representanter fra minoritetene som opplever hets i digitale medier. Her vil vi blant annet snakke om hva vi kan gjøre sammen med innbyggerne for å forebygge hat i tiden fremover, sier kommunedirektør Camilla B. Dunsæd. Vi skal fortsette å være en by for alle!

Camilla Dunsæd.jpg

Camilla B. Dunsæd (foto: Anne Lise Norheim)Oppfølging av rapporten

Om Trygg digital by

Prosjektet Trygg digital by vil pågå over ett helt år. Dette er den første av tre analyser. Neste analyse vil ta for seg den politiske digitale samtalen i Kristiansand og vil bli presentert våren 2023. Pilotprosjektet bygger videre på gjeldende politiske vedtak og pågående satsinger i Kristiansand som kan styrke kunnskap om digitalt hat og motvirke hatefulle ytringer.

Aktuelle lenker

Lenke til politisk sak om å bli pilotkommune i Trygg digital by

Nordic Safe Cities er nordisk nettverk mot hat, polarisering og ekstremisme).

Les mer om nettverket her

Trygg digital by

Kontaktpersoner for media