Kan kunstig intelligens finne forskjellen mellom bobil og garasje i flyfoto?

Gode resultater med kunstig intelligens og flyfoto fra KartAi-prosjektet.

DSC_0320redigert.JPG

Noen av de involverte i KartAi-prosjektet: Fra venstre: Terje Nuland (pensjonert), Kristiansand kommune Alexander S. Nossum, Norkart, Ivar Oveland, Kartverket og Lars Fredrik Gyland, Kartverket

Et oppdatert eiendomsregister og datagrunnlag er nødvendig for riktig kommunal saksbehandling, sier Venke Moe, plan og bygningssjef i Kristiansand kommune.  

Innovasjonsprosjektet KartAi prøver å løse dette ved bruk av kunstig intelligens (Ai) og digital innbyggerinvolvering. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansand kommune, Kartverket, Norkart og UiA og har fått støtte fra Regionale forskningsfond i Agder.  

Unikt samarbeid

KartAi har pågått siden starten av 2021 og har allerede skapt internasjonalt gode resultater innenfor nyutvikling av Ai-algoritmer. En ekspertgruppe innenfor kunstig intelligens har sammen med spisskompetente master- og bachelorstudenter eksperimentert og utviklet metoder som klarer å identifisere bygninger i flyfoto og nettopp skille mellom bobiler, garasjer og terrasser. 

– Det unike samarbeidet mellom eksperter i næringsliv og offentlig, sammen med ekstremt dyktige studenter, skaper fantastiske resultater. Det digitale laboratoriet for kunstig intelligens vi har skapt her i Kristiansand får nasjonal oppmerksomhet og kan brukes til langt mer enn å skille bobiler fra garasjer, sier Alexander Salveson Nossum med et smil. Han arbeider til daglig i Norkart og er prosjektleder for KartAi-prosjektet.  

Har utviklet nye metoder som skiller bobil fra garasje

Det er definert flere geografiske områder i Kristiansand hvor det er samlet nøyaktige datasett som brukes til treningsområder for eksperimentene på kunstig intelligens i prosjektet. Datasettene er åpne for forskning og utvikling og skaper en spennende lab for denne type prosjekter. Utviklingen av algoritmene har skapt hodebry for ekspertene som har måttet finne helt nye metoder for å skape så nøyaktig og presise resultater som mulig.

– Vi måtte utvikle en ny metode for opptrening av Ai-modellene. Vi kaller det en «data-lærer» som «utdanner» algoritmene bedre ved å kombinere utvidelse av treningsdata parallellt med videre trening av algoritmen. Dette gjør at modellen blir mer robust, og at algoritmene ikke lærer seg feil ting. Vi blir bedre på å for eksempel skille bobiler fra garasjer, og også unngå at en firkantet gressplen eller en bryggekant blir et garasjetak, forteller Mathilde Ørstavik med stor entusiasme. Hun jobber som Ai-ekspert i Norkart og har jobbet i arbeidsgruppen til KartAi-prosjektet.  

– Prosjektet har skapt grobunn for mye innovasjon! Nå tenker vi allerede på hvordan vi kan bruke avanserte radar-satellittdata sammen med resultatene i KartAi. Vi utvikler også helt ny kunnskap om «algoritme-CV’er» og mål på pålitelighet til Ai-resultater. Måten vi tenker kartlegging på kan endre seg helt, sier Ivar Oveland på inn-og-utpust i stort engasjement. Han jobber i Kartverket som Ai-ekspert og har vært i arbeidsgruppen til KartAi-prosjektet.  

flyfoto-resultater.png

Flyfoto fra prosjektet.

Vil spre kunnskap og informasjon

Prosjektet har som formål å utvikle og spre kunnskap og informasjon. Nå er flere rapporter publisert på prosjektet sin nettside åpent for alle interesserte. Resultatene fra de første eksperimentene er allerede mulige å ta i bruk for å oppdatere eiendomsregisteret i flere kommuner.  

– Vi er veldig glade for initiativ som KartAi her i Agder. Det utvikler forskningsfronten og skaper nyttige resultater både for bedrifter, akademia og offentlig sektor. Samarbeidet og involveringen av studenter og forskningsmiljøene er spesielt positivt og virkelig noe for andre å inspireres av, sier Karianne Ormseth – leder av Ai:HUB og prosjektansvarlig på UiA sin lab MIL. 

KartAi fortsetter i høyt tempo og jobber med digital innbyggerinvolvering og etisk bruk av Ai i tillegg til utviklingen av kunstig intelligens. Det er engasjert et stort antall bachelor og masterstudenter fra både UiA og NTNU som deltar i prosjektet. I tillegg er det satt sammen ekspertgrupper fra privat og offentlig sektor som jobber med tekniske problemstillinger.  

Prosjektet inviterer til flere digitale seminarer som er åpne for alle å delta på.

På nettsiden https://kartai.no  publiserer resultater og invitasjoner til dette. 

Lenke direkte til rapporter og resultater på kartai.no 

KartAi med partnere høy.png