– Vi er sterkere sammen

Nylig var 400 ledere i Kristiansand kommune samlet til inspirerende lederkonferanse med fokus på kulturbygging og felles verdier.

Kommunens visjon "Sterkere sammen" var overskriften over samlingen.

Se filmen Sterkere sammen, som handler om hvordan Kristiansand kommunes organisasjon bygger internkultur. Ønsker du tekst, trykk på symbolet for teksting nederst til høyre i visningsmodus.

Ledersamlingen startet med at filmen «Sterkere sammen» ble vist på storskjerm før kommunedirektør Camilla Dunsæd åpnet med nettopp å peke på at kommuneorganisasjonens 9000 ansatte er sterke sammen. Under samlingen, som var det første store fysiske treffpunktet etter to år med koronapandemien, fikk de mange lederne for forskjellige kommunal tjenester oppleve erfaringsdeling og bli inspirert av foredragsholder Per Anders Nordengen.

Stolt kommunedirektør

Ledersamling juni 2022.jpg

400 ledere i Kristiansand kommune var samlet til inspirasjon og kulturbygging i Caledonien Hall 10. juni. Kommunedirektør Camilla Dunsæd åpnet ledersamlingen med å understreke at "vi er sterkere sammen".  Foto: Julie Pettersen

– Jeg er stolt av laget vi er sammen. Filmen, som er en internproduksjon, viser på en fin måte hvilket lag vi er og hvem vi er til for. Hele vår arbeidsgiverstrategi er tuftet på visjonen sterkere sammen og alt vi foretar oss handler om verdiene å være på lag, ha ting på stell og å være på hugget – for hverandre og innbyggerne. Og dette skal gjelde i skiftende tider. 

Det sier kommunedirektør Camilla Dunsæd, som gjerne ser at kommunens innbyggere får et innblikk i den internkulturen som bygges i kommuneorganisasjonen i Kristiansand.

Fortsette det gode arbeidet

– Som jeg også sa på ledersamlingen, er oppdraget vårt om å levere gode tjenester til innbyggerne fortsatt gjeldende, selv om regjeringen har tatt initiativ til en utredning om en mulig deling av Kristiansand kommune. Vi må fortsette det gode arbeidet vi er i gang med. Det vet jeg våre ledere er innstilt på og vi opplevde mye varme og energipåfyll sammen på ledersamlinegn, sier Camilla Dunsæd, som viser til noe hovedtaler Per Anders Nordengen sa på ledersamlingen.

– Hans tema var "Når forandring ikke fryder". En av de viktigste kompetansene vi kan ha som enkeltmennesker er å leve godt med endringer som er uforutsette, uventede eller ubehagelige. Nordengen minnet oss på det kinesiske ordtaket "Når forandringens vind blåser, går noen i skjul mens andre går ut for å bygge vindmøller", sier kommunedirektør Camilla Dunsæd.