Inviterer til samhandlingskonferanse

Med konferansen «Sammen.» 27.-28. oktober vil Kristiansand kommune la seg selv og andre inspirere til samhandling for gode lokalmiljø og velferd, for- og sammen med innbyggerne. Påmeldingsfrist 21. oktober.

– I Kristiansand kommune jobber vi målrettet under visjonen «Sterkere sammen». Verdiene på lag, på stell og på hugget skal prege vår holdning til hverandre og innbyggerne. Fremover må vi ut av kontorstolene for å være på lag med aktive, engasjerte medborgere som er eksperter på egne liv. Samhandlingskonferansen "Sammen" er en markering at vi er på vei mot noe nytt og må lære.

Må samhandle

1500 Camilla Dunsæd.jpg

Det sier kommunedirektør Camilla Dunsæd (bildet), som er tydelig på at kommunen må samhandle med innbyggerne og andre sentrale samfunnsaktører for å løse samfunnsoppdraget på nye måter.

– Sammen er et nøkkelord for en bærekraftig utvikling fremover. Kommune-Norge står overfor store utfordringer for å løse samfunnsflokene, som den demografiske utviklingen, økte levekårsforskjeller og klimaendringene.  Velferdssamfunnet er et prosjekt vi må delta i – sammen. Med stadig strammere økonomiske rammer løses ikke utfordringene med ytterligere effektivisering eller videreutvikling av systemet. Det kreves nye modeller og metoder for hvordan kommunen skal utøve sine ulike roller, sier Dunsæd, som tror på stor interesse for konferansen rundt om i norske kommuner.

Inspirasjon fra Danmark

1500 Samhandlingskommunen 2.jpg

Prosjektleder for Samhandlingskommunen Kristiansand, Svein Ove Ueland og kommunalsjef for innbyggerdialog Elisabeth Engemyr håper på mange deltakere fra mange kommuner i Norge. Arkivfoto: Svein Tybakken

Det er prosjektleder for «Samhandlingskommunen Kristiansand», Svein Ove Ueland, som sammen med kommunalsjef for innbyggerdialog Elisabeth Engemyr er ansvarlig for konferansen. De trekker frem Aarhus som et godt eksempel på en kommune som i en årrekke kar ligget i front når det gjelder samhandling og innbyggerfokus.

– Vi er heldige som har fått tak i travle Niels Højberg. Han er tidligere kommunedirektør i Århus i 13 år og er kjent for sitt utrettelige arbeid for å sette innbyggeren i sentrum. Han er drivkraften bak Aarhuskompasset, som under overskriften «Mindre system. Mere borger» vil styrke fokus på det som har verdi for innbyggerne og samfunnet. Vi hører gjerne mer om Århus’ satsing på samhandling for velferdsutvikling, sier Ueland og Engemyr, som presenterer flere godbiter fra konferanseprogrammet.

– De fleste foredragsholderne kommer fra norske kommuner og akademia. Ottar Ness – professor i rådgivningsvitenskap ved NTNU driver spennende forskning på recovery og hvordan sivile og private aktører kan samhandle for å støtte medborgeres recoveryprosesser, sier Svein Ove Ueland.

Lokal innbyggerrøst

– Vi oppfordrer til å ta en titt på programmet. Her er mange godbiter. Og alle er velkomne, gjerne også innbyggere. Apropos innbyggerne – til konferansen kommer også Gunnhild Ruud Lindvik. Hun skrev leserinnlegg i Fædrelandsvennen om en drøm hun hadde om samhandling rundt gjenbruk av nedlagte Åsane skole. Men drømmen brast fordi kommunen ikke la opp til innbyggerdialog der. Spennende perspektiv, smiler kommunalsjef Elisabeth Engemyr, som har invitert flere av innbyggerrepresentantene kommunen har hatt med i dialogverkstedene i 2020 som ledd i oppstart av prosjektet Samhandlingskommunen.

Samhandlingskonferansen "Sammen" Påmeldingsfristen er 21. oktober!

Samhandlingskonferansen Facebook - Bildepost 1200 x 6303.jpg