Forventer at flere barn får influensa og at flere blir alvorlig syke

Denne vinteren forventer vi at flere barn får influensa og at flere blir alvorlig syke som følge av dette. Assisterende kommuneoverlege Priscilla Hilton forklarer hvorfor og hva hun anbefaler.

Bilde av kommuneoverlege Pricilla Hilton

Vi har sett at strenge smitteverntiltak under pandemien har ført til at langt færre har fått influensa de siste to årene. I sesongen 2020/21 var det nesten ingen i Norge som gjennomgikk influensasykdom. Det betyr at befolkningen ikke har opparbeidet seg samme immunitet som vi vanligvis gjør etter en vanlig influensasesong.

Virusene har endret seg betydelig i løpet av de to siste sesongene, slik at vi er dårligere beskyttet mot de variantene av influensaviruset som sirkulerer nå.

Barn som i liten grad har vært utsatt for influensavirus, har liten beskyttelse mot årets influensa og vil være spesielt sårbare.

Barn i risikogrupper for alvorlig forløp av influensa

I Norge er det omtrent 81 000 barn som tilhører risikogruppene for alvorlig forløp av influensasykdom. Av disse ble bare 8% vaksinert i forrige sesong. I år oppfordrer FHI å ha et spesielt fokus på å øke andelen vaksinerte blant disse.  

Risikogrupper:

• Kronisk lungesykdom (inkludert astma)
• Hjertesykdom
• Kronisk nevrologisk sykdom eller skade (for eksempel epilepsi)
• Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling (som for eksempel organtransplanterte, kreft)
• Lever- eller nyresvikt
• Diabetes (spesielt dårlig regulert blodsukkernivå)
• Svært alvorlig fedme
• Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (for eksempel barn med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik)

Friske barn tåler godt å gjennomgå influensasykdom. Premature barn har økt risiko for sykehusinnleggelse som følge av influensasykdom. Risikoen er høyest for barn født før uke 32 i svangerskapet. Disse barna anbefales årlig influensavaksine fra de er 6 måneder (kronologisk alder) og opp til 5 år.  

Det er også anbefalt at de som bor sammen med, eller er tilsvarende nære til immunsupprimerte barn, lar seg vaksinere for å hindre smitte til barnet. Barn i denne situasjonen vil ikke selv opparbeide seg nok beskyttelse gjennom vaksinering.

Vaksinering

Influensavaksinen fås hos fastlegen. Man kan vaksineres med vanlig influensavaksine (fra 6 mnd.) eller med nesespray (aldersgruppen 2-17 år). 

Barn under 9 år som ikke tidligere er vaksinert mot influensa må ha to doser med 4 ukers mellomrom første gang de vaksinerer seg mot influensa; senere holder det med en dose.

Prisen er den samme for alle vaksinetyper og alle grupper i år.