Pårørende kan bli bedt om å hjelpe

Sykefraværet blant ansatte i helse og mestring er nå så høyt at enkelte avdelinger må prioritere oppgaver strengere enn normalt. Pårørende kan derfor bli bedt om de kan hjelpe sine nærstående.

Brede Skaalerud.jpg

Helse- og mestringsdirektør Brede Skaalerud sier pårørende kan bli bedt om å gjøre en ekstra innsats for sine nære som følge av høyt sykefravær blant ansatte. 

-Koronatiltakene på landsbasis ble betydelig lettet i starten av måneden, og høyt sykefravær er blant de konsekvensene som var ventet, sier helse- og mestringsdirektør Brede Skaalerud.

Mange av de ekstra utfordringene som pandemien har medført, har vært løst med interne endringer, nyansettelser, eller ved at ansatte har satt sine vanlige oppgaver på pause. Mange oppgaver har blitt løst ved at pensjonister, frivillige og vikarer har stått på.

Ansatte har gjennom pandemien strukket seg langt og stått på ekstra for å få hjula til å gå rundt.

Alt dette er ikke lenger tilstrekkelig.

-Pårørende kan bli spurt om å bidra med aktuelle oppgaver, for eksempel praktisk hjelp i hjemmet. De kan bli kontaktet etter at tjenesten har hatt samtale med bruker, og samtaler vil avklare hva som er aktuelt, sier helse- og mestringsdirektør Brede Skaalerud.

Blir kontaktet om aktuelt

De det gjelder vil få en telefon, eller de vil få en sms med en forespørsel om å ta kontakt med tjenesten dersom det blir aktuelt.

Brukere som ikke har nære pårørende blir fulgt godt opp, men kan også oppleve kutt i tilbudet

Sykefraværet er høyt, og det forventes å stige i tråd med smitteutviklingen i samfunnet.

-Pandemien har krevd enormt av kollegene ute i tjenesten, og det vil fortsette å være krevende. Folk gjør en fantastisk innsats og strekker seg langt, sier Skaalerud.

Pandemien har også tidligere ført til endringer i tjenester i Kristiansand kommune. Men dette er første gang at en som følge av koronasituasjonen ser det nødvendig å be pårørende bidra ekstra.

- Ikke en hvilepute

-Avdelinger ulike steder i kommunen har tidligere hatt samtaler med enkelte brukere for å tilpasse tilbudet til kapasiteten vi har. Vi setter stor pris på at folk viser slik forståelse, men det er ingen hvilepute for oss. Hvis et tilbud blir påvirket, så skal vi tilbake til normal drift så snart det lar seg gjøre, sier Skaalerud.

Betalingen for praktisk bistand blir redusert tilsvarende tilbudet for den enkelte bruker. Det håndterer hver enkelt avdeling.

Kontakt for media

Kommunikasjonsrådgiver
Børge Røssaak Nilsen
91 35 36 90