Hindring i sjøen utenfor Odderøya

Fra 27. september og frem til uke 44 vil det være en hindring i farleden for småbåter mellom Odderøya og Dybingen grunnet arbeid med nytt inntak til renseanlegget.

Ingeniørvesenet i Kristiansand kommune er i gang med å lage et nytt inntak til renseanlegget på Odderøya. Akkurat nå er det borehull i fjell som står på agendaen, og de har satt ut en flåte med en påmontert injector-avkast som skal støvsuge ut stein, grus og støv for å hindre at borekronen setter seg fast.

Flåten i sjøen vil bli trukket nærmere land ettersom borekronen drar den etter seg, dette betyr at området som flåten befinner seg i vil endre seg når Ingeniørvesenet borrer seg lengre innover.

Arbeidet vil pågå frem til uke 44 siden det er totalt to borehull som skal etableres.

renseanlegg.jpg

Bilde av flåten tatt fra Odderøya. Foto: Ingeniørvesenet