Frivilligbørs resulterte i kunstsamarbeid

Tre unge kunstnere har vært med på å utsmykke ett av våre kontorlokaler i Tollbodgata 22 (Knudsengården). Kunstverkene ble avduket nylig.

Kunstverkene er et resultat av et samarbeid mellom programmet Flere i arbeid som ledes av Kristiansand kommune og prosjektet Kreativ Recovery. Kunstnerne som deltok var: Pia Linette Marielle Hedvig Ovidie Krahl, Maichen Christiane Rosseland Hård og Marcus Krahl Johansen. Sistnevnte har vært prosjektleder for kunstprosjektet og vært med gjennom hele prosessen.

– Jeg har jobbet seriøst med kunst i seks år, forteller Krahl Johansen som jobber i et verksted på Odderøya. En stor del av kunsten hans er forskjellige former for selvportrett.

Kunstner Marcus Krahl Johansen foran kunstverket sitt

Kunstner Marcus Krahl Johansen foran kunstverket sitt (foto: Kristiansand kommune)

Pia Linette Marielle Hedvig Ovidie Krahl stilte ut sitt aller første kunstverk, en akvarell som hun hadde brukt akryl og tusj for å lage. Bildet symboliserte arbeidsfolk og store sammenhenger, blant annet med universet.

Debutant Pia Linette Marielle Hedvig Ovidie Krahl foran sitt bilde

Pia Linette Marielle Hedvig Ovidie Krahl (foto: Kristiansand kommune)


Maichen Christiane Rosseland Hård hadde laget et kunstverk i leire, som viste to ansikter med et stort hjerte mellom. – Vi er alle knyttet sammen i kjærlighet, understreket hun.

Maichen Christiane Rosseland Hård med sitt kunstverk

Maichen Christiane Rosseland Hård (foto: Kristiansand kommune)

Om samarbeidet

Ønsket fra Flere i arbeid var kunst som reflekterer programmets verdier, spesielt tanken om at alle er en ressurs, at alle trengs og har en plass i samfunnet. Bildene reflekterer også tanken om at «Alle kan lykkes hvis de bare får den hjelpen de trenger».

– Det finnes mange ulike veier til jobb. Vi er forskjellige som mennesker og dette gjør at vi må tenkte utenfor boksen, da ikke alle klarer å følge «den tradisjonelle veien», understreker programleder Ingelill Lærum Pedersen.

Ingelill Pedersen holder innlegg til kunstnerne og de tilstedeværende på kunstavdukingen

Ingelill Lærum Pedersen takket kunstnerne for det flotte arbeidet og informerte deltakerne om prosessen bak kunstverkene (foto: Kristiansand kommune)

Frivilligbørs

5. mai 2022 arrangerte Kristiansand kommune for første gang en “Frivilligbørs”. Det gikk ut på at frivillige lag og organisasjoner, Kristiansand kommune og næringslivet møttes for å etablere avtaler og skape samarbeid på tvers av ulike sektorer.
En av avtalene som ble inngått var mellom programmet Flere i arbeid og Rios prosjekt Kreativ Recovery. Dette førte til et samarbeid med flere kunstnere fra prosjektet som laget bilder og skulpturer til ett av lokalene til kommunen i Tollbodgata 22.

Overrekkelsen

1. november var kunstnerne ferdige med prosjektet og klare for overrekkelse. Tre kunstnere stilte med kunst i ulike størrelser.

– Gjennom dette samarbeidet kan vi få bedre innsikt i mulighetene som ligger i kunst til å få folk i jobb. Møterommene skal brukes og vi skal fremme kunsten som nå henger på veggene som igjen skaper mulighet til nye samarbeid. Dette er et steg i riktig retning for den samhandlingen vi streber etter i kommunen, sa Lærum Pedersen, da kunsten ble offisielt avduket.

Ingelill Pedersen overrekkser blomster til Marcus Krahl JohansenIngelill Lærum Pedersen overrekker blomster til Marcus Krahl Johansen (foto: Kristiansand kommune)

 

Her kan du lese om Frivilligbørsen som var tidligere i år

Kreativ Recovery

Kreativ Recovery, et prosjekt i regi av RIO, skaper et tilbud for unge voksne i alderen 16-25 med interesse for kunst og gir rom for utvikling både faglig og personlig. Ved å bruke kunstneriske arbeidsmåter kan de nå frem til målgrupper med et problematisk forhold til utdanning, arbeid og tilknytning

(Kilde: Kreativ Recovery, et prosjekt for unge voksne – Rio)