Er det deg vi ser etter?

Har du lyst til å gjøre en forskjell for en hjemmeboende person med demens, ved å bruke din erfaring som helsearbeider, pårørende eller venn? Da kan det være nettopp deg vi ser etter!

image27jua.png

Foto: Kathrine Færestrand

Kristiansand kommune prøve ut en ny tjeneste, ambulant dagtilbud for hjemmeboende personer med demens.

Vi ønsker å komme i kontakt med:

  • Du som ønsker å bidra til å gi personer med demens en god dag.
  • Du som er villig til å forplikte deg en dag i uka (3-5 timer).
  • Du som har passert 50 år, gjerne pensjonist.

Hva innebærer det:

  • Du drar hjem til en person med demens og gjør aktiviteter som er viktige for personen, i hjemmet og nærmiljøet.

Du får:

  • Månedlig veiledning i gruppe (obligatorisk) og mulighet for individuell veiledning ved behov.
  • Mulighet til å bruke egen erfaring til å gi en person med demens en meningsfull dag.
  • Opplæring i kognitiv stimuleringsterapi, for å få tips om gode aktiviteter dere kan gjøre sammen.
  • Oppdraget lønnes etter timesats.

Kontaktperson

Ønsker du å være med på laget eller ønsker du mer informasjon, ta kontakt med Kathrine Færestrand, prosjektleder Ambulant dagtilbud, på telefon 40 21 40 98 eller mail Kathrine.Farestrand@Kristiansand.kommune.no

Kløverhagen.jpg

Foto: Kløverhagen aktivitetssenter