Fylkesvei 439 – undergang stengt på grunn av flom

OPPDATERT 1.jan: Gang- og sykkelundergangen ved Brennåsen er nå åpnet. Undergangen går under fylkesvei 439 (gamle E39) ved rundkjøringen rett sørvest for avkjøringen til Nodeland.

For å frakte gående og busspassasjerer over fylkesvei 439 blir det satt opp
busser/drosje. Disse kjører i rundtur mellom disse busstoppene:

• Busstopp på fylkesvei 439 i retning Stavanger litt før avkjøringen til Nodeland (fv.461)
• Busstopp ved Brennåsen senter (via Møllebakken)
• Busstopp ved park and ride-anlegget på fylkesvei 439 i retning Kristiansand (via rundkjøring på fylkesvei 439).

Skytteltrafikken er gratis.

Transporten skjer kontinuerlig mellom klokka 06.00 om morgenen og 00.19
om kvelden.

Bussholdeplassen er stengt på fylkesvei 439 ved Rosseland i retning Stavanger. Det er skiltet omkjøring for syklister via Birkelid bru.