Droneaktivitet i forbindelse med oppgradering av basestasjon

Tirsdag 6. og onsdag 7. desember vil det være droneaktivitet i området rundt kommunens høydebasseng på Hellemyråsen 74 i forbindelse med oppgradering av en basestasjon fra 4G til 5G.

Det er firmaet Roaming Networks AS på oppdrag fra Telia som har ansvaret for fotograferingen av teleutstyret.

Det vil bli utført flere slike oppdrag på kommunens andre vannbasseng. Tid og sted for dette vil bli informert om i kommunens kanaler.  

Observerer publikum droneaktivitet ved våre anlegg uten at det er varslet om dette, ta kontakt med kommunens vakttelefon for vannverk: 91 54 16 76.