Deler av Østre Ringvei blir stengt i tre uker

På grunn av arbeider tilknyttet byggingen av nye Wilds Minne skole, vil Østre ringvei, mellom Marvikskrysset og krysset ved gamle stadion, bli stengt i tre uker fra 5. desember.

Arbeidene skyldes legging av ny overvannstrasé langs deler av Østre ringvei. Veien vil bli stengt for biltrafikk mellom Marvikskrysset og krysset ved Eivind Jarls gate og Snorres gate (ved gamle stadion). Fortau vil være åpent. Se kart nederst på siden.

Det er planlagt oppstart mandag 5. desember og arbeidene vil vare i cirka tre uker. I denne perioden kan det bli aktuelt med døgndrift i to til tre døgn.

Arbeidene utføres av Veidekke på oppdrag fra Kristiansand kommune. Naboer er varslet om arbeidene.

Har du spørsmål kan Veidekke kontaktes på e-post: silje.haddeland@veidekke.no

Østreringvei.png

Illustrasjonen er markert med gult på strekingen som blir stengt for biltrafikk. Rosa markeringer viser hvor fortau kan benyttes.