Bli med på strandryddeuka

Årets landsomfattende ryddeaksjon Strandryddeuka pågår i år fra 9. til 18. september. Vi ønsker å engasjere frivillige til å bli med og rydde naturen for avfall på avveie!

Siden 2011 har Strandryddeuka for mange blitt en tradisjon. Barnehager og skoler i kommunen markerer ofte denne uka med søppelrydding i naturen, og barna er tydelige på at de ønsker seg rene naturområder. Ta med deg en pose eller sekk og gjerne en venn, og bli med på fellesdugnaden! 

Hvor kan du rydde?

Overalt! Langs strender, holmer, øyer, innsjøer, elver, stier og i byrommet.

Husk at havner det på bakken, havner det i havet!

Hold Norge rent har laget ulike temadager som kan være til inspirasjon, for enkeltpersoner, skoler, barnehager, virksomheter, lag og foreninger. 

Det er flott dersom du kan registrere det du finner i «ryddenorge». Sjekk også gjerne på forhånd om det er andre som allerede har lagt inn en aksjon i ditt område og som du kan eventuelt rydde sammen med. Alternativt kan du selv registrere et område du ønsker å rydde slik at andre som ønsker det kan rydde sammen med deg.

Når du bidrar med informasjon og data kan denne kartleggingen gi viktige data om forsøplingen som videre kan føre til bedre løsninger og forebygging av avfall på avveie på land og i havet. Vi anbefaler også å sjekke ut om det finnes private facebook grupper som arrangerer ryddeaksjoner i ditt område. 

Når kan jeg rydde? 

Når du vil, og selvsagt utenom strandryddeuka også! 

Hvor kan jeg få tak i hansker og sekker? 

Alle rådhusene er utstyrt med hansker og sekker som du kan hente i innbyggertorgenes åpningstider.

På Avfall Sør sine gjenvinningsstasjoner kan du også få hansker og sekker.

Hvor kan jeg bli kvitt det oppsamlede avfallet? 

Du kan levere det på Avfall Sør sine gjenvinningsstasjoner. Husk å opplyse om at det er marint avfall. 

Dersom du trenger hjelp til henting av avfall, ta kontakt med Kristiansand kommune ved Tor-Fredrik Axelsen i parkvesenet, mobil 970 50 091 og e-post. 

Men, hvor kommer avfallet i havet fra da?

Det er mye forskjellig type avfall som dukker opp i strandsonen, men hovedandelen består av ulike typer plast og ca. halvparten kommer fra fiskeri- og havbruks virksomhet. Mange tror at avfallet kommer langveis fra, men rapport viser at registrerte funn av avfallet på norske strender kommer fra oss selv.

Kildene fra forbrukere er vanskelig å fastslå, men avfall og andre gjenstander mistes ofte ved et uhell på land og kan transporteres ut i sjøen via avløpssystemer og vassdrag. Vi må derfor sørge for opprydning før avfallet havner i sjøen!

Miljøstatus viser til FNs miljøprogram som anslår årlig mengde plastavfall som havner i havet fra 23-37 millioner tonn dersom det ikke settes inn tiltak for å begrense tilførselen frem mot 2040. Plast er en utfordring som ofte skaper problemer for blant annet dyre- og fugleliv. Det er enda mye vi ikke vet om for eksempel nedbrytningen til microplast og hvilke ringvirkninger det vil gi når det etter hvert tas opp i næringskjeden og til slutt havner i menneskekroppen.

Tiltak og opprydning nytter!

Vi er alle forbrukere og må ta en del av ansvaret for å hindre avfall på avveie. Kristiansand kommune ønsker å bidra med å skape bedre handling omkring avfall. På denne måten legger vi til rette for at vi sammen kan gjøre vårt beste for å hindre at avfall fra land havner i havet eller andre steder i naturen vår.

Noen skyggesider fra fiskerivirksomheten er gamle teiner som er «mistet» og som ligger på havbunnen uten eiere som sørger for å tømme fangsten. Teinene fortsetter å fange skalldyr og fisk og blir til en slags evig kirkegård, også kalt «spøkelsesfiske». Les gjerne artikkelen om det gode arbeidet Søgne dykkerklubb har gjort for å fjerne slike teiner fra havbunnen vår!

Hummerfiske nærmer seg, og kanskje kjenner du en hummerfisker. Alle fiskere bør melde fra om tapte fangstredskaper i Fritidsfiskeappen (fiskeridir.no).

Sammen kan vi gjøre Kristiansand, Norge og verden til et bedre sted. Miljøstatus viser til tall fra Senter mot marin forsøpling at det er ryddet nesten 9000 tonn avfall i strandryddeuka siden 2011. I tillegg kommer det som er samlet inn av andre.