Biskopen ble grillet på Flekkerøy

Elever på Flekkerøy skole grillet biskop Stein Reinertsen under hans visitas tirsdag 15. november. – Jeg angrer på ting jeg har sagt, svarte biskopen på spørsmål fra godt forberedte elever.

Biskop i samtale med elever på Flekkerøy skole

Elev Lara Lee Jana Waltraus Vos (t.v.) på Flekkerøy skole i ivrig samtale med biskop Stein Reinertsen da han ble grillet av 6. og 7. trinn under sin visitas på Flekkerøy tirsdag 15. november. I bakgrunnen står Amalie Enemark Berglihn. Foto: Tormod Lien

– Våre vitebegjærlige elever ville høre om biskopen angret på noe i livet. Da svarte han at det var lite, men at han nok angrer på ting han har sagt til andre. Jeg tror biskopens kloke og fine svar gjorde inntrykk på elevene våre, sier rektor Tormod Lien på Flekkerøy skole, som er veldig fornøyd med geistlig visitt.

Konstruktivt og godt

– Det er jo hyggelig å få storfint besøk av både biskop, prost og prest. Skolens samarbeid med Den norske kirke er konstruktivt og godt. Vi står for eksempel sammen om å kjempe for trygg oppvekst og religionsfrihet, sier Lien som sammen med lærerkollegiet hadde vafler og kaffe og en samtale med biskopen før «Grill en biskop» stod på programmet og Reinertsen måtte stå skolerett hos elevene på 6. og 7. trinn.

Ifølge rektor Tormod Lien ble det en fin og interessant halvtime for elevene, som hadde forberedt seg på mange gode spørsmål – også av de litt mer nærgående. Når de var inne på hvordan han likte jobben sin, var det også en av elevene som lurte på om biskopen har god lønn.

Tjener mer enn han har bruk for

Biskop en foran skoleelever

Biskop Stein Reinertsen ble også spurt om det store gullkorset han bærer rundt halsen. Foto: Tormod Lien

– Biskopen svarte at han tjener mer enn han har bruk for. Derfor deler han også med andre ved å støtte misjons- og frivillig arbeid. Et lærerikt svar fra biskopen, som også kunne fortelle at det store gullkorset som biskopen bærer ved høytidelige anledninger er fra 1815 og ble gitt som gave av svenskekongen, forteller Flekkerøy-rektor Tormod Lien.

Etter skolebesøk var det møte med kommuneledelsen. Ordfører Jan Oddvar Skisland, kommunedirektør Camilla Dunsæd og oppvekstdirektør Kristin Eidet Robstad inviterte til lunsj på PitStop-kafeen på Geiderøya. PitStop Kristiansand driver forebyggende og inkluderende arbeid med fokus på å få ungdom ut i fast arbeid.

– Det er fint og viktig at biskopen tar seg tid til å besøke Kristiansand. Vi fikk en god samtale på PitStop om ungdomssituasjonen i bydelene og kirkens viktige bidrag i alle livsfaser og i samfunnsutviklingen, sier ordfører Jan Oddvar Skisland.

Biskop, kommunedirektør og ordfører

Biskop Reinertsen møtte også kommuneledelsen ved ordfører Jan Oddvar Skisland og Camilla Dunsæd under sin visitas. Foto: Jannike Arnesen