Bestill en bibliotekar

Informasjonsbehov oppstår i ulike livssituasjoner og faser. Ønsker du å starte en bedrift, ta utdannelse eller søke jobb? Med «bestill en bibliotekar» kan du få hjelp til å finne de opplysningene du trenger.

woman-takes-book-from-shelf-in-university-library-2021-08-26-16-27-02-utc.jpg

Foto: Envato Elements

Er det noe du vil vite mer om?

Spørsmål og behov dukker opp i alle mulige sammenhenger, som for eksempel når du skal ut å reise, under lunsjen eller når du skal pusse opp boligen. Fra 1. september kan du benytte deg av tilbudet «bestill en bibliotekar» på Hovedbiblioteket for å få hjelp til å finne de opplysningene du trenger. 

Trenger du informasjon om et forfatterskap, en forfatter eller en annen kunstner? Ønsker du å vite mer om lokalhistoriske emner, en bestemt historisk hendelse eller finne en lovtekst? Da kan det være lurt å benytte seg av tilbudet «bestill en bibliotekar».

«Bestill en bibliotekar» gir deg kanskje ikke det endelige svaret på spørsmålet ditt, men tjenesten hjelper deg et godt steg i prosessen ved å finne ressurser (kilder, spesialister og offentlige instanser) som kan bistå.

De som jobber på biblioteket er informasjonsspesialister, og kan hjelpe deg å søke systematisk etter solid og oppdatert informasjon. Så her er det bare å benytte seg av tjenesten, og ta i bruk biblioteket sine muligheter!

Slik bestiller du en bibliotekar

Med «bestill en bibliotekar» kan du få hjelp ansikt til ansikt, på e-post og telefon.

Henvend deg i skranken i andre etasje på Hovedbiblioteket.

Send en e-post: bib-vo2@kristiansand.kommune.no

Ring på telefon: 907 14 582

Les mer om tilbudet på Kristiansand folkebibliotek sine nettsider.

imagetii5u.png

Foto: Envato Elements