Arrangementskalender for frivillige lag og foreninger

Kristiansand kommune har fått på plass en digital arrangementskalender som kan brukes av frivillige lag og foreninger.

1500_Heidi Johansen og Irene Kaspersen_beskjaert.jpg

Heidi Johansen og Irene Kaspersen i enhet for frivillighet ivrer for at både lag og foreninger bruker arrangementskalenderen, og at innbyggere deltar på alt det spennende som skjer i kommunen vår. Foto: Kristiansand kommune

– Vi ønsker og håper nå at lokale, frivillige lag og foreninger vil bruke denne kalenderen fra høsten av til å spre sine arrangementer. Frivilligheten skal blomstre! sier Irene Kaspersen og Heidi Johansen, entusiastisk.

Begge jobber til daglig som spesialkonsulenter i enhet for firivillighet i kommunen og jobber for at frivilligheten skal ha gode vilkår for sine aktiviteter.

Etterspurt kalender

I følge de to har en arrangementskalender vært etterspurt lenge av frivilligheten selv.

– Det har lenge vært et behov for at kommunen legger til rette for lag- og foreninger, slik at de kan vise hva de gjør og har av aktiviteter. Spesielt i Frivillighetens år er dette viktig. Vi ønsker at folk skal delta på arrangementer og engasjere seg, fortsetter Kaspersen.

Med rundt 900 frivillige organisasjoner i hele kommunen er det "flust" av ting som skjer og som må markedsføres.

– Med en slik kalender kan alle se hvilke arrangementer som finnes. Organisasjonene kan også lettere koordinere sine aktiviteter og dermed unngå å «krasje» på tidspunkt for arrangementer, fortsetter hun.

Åpne, ikke-kommersielle arrangementer 

For å kunne bruke kalenderen er det satt opp tre kriterier. 

Alle arrangementer skal være åpne for alle.

Det er også et viktig prinsipp at arrangementene er ikke-kommersielle.

– Det skal være arrangementer som er ikke-kommersielle, det vil si at organisasjonene kan ikke tjene penger på dette, forklarer Kaspersen.

Det kan bety at arrangementer enten er gratis, eller at arrangøren tar inngangspenger for å dekke arrangementskostnader. Men bare det.

– Alle som melder inn arrangementer må også være frivillige lag og foreninger som hører hjemme i Kristiansand kommune, supplerer Johansen.

Slik melder du inn arrangementer

Dersom du skal melde inn et arrangement til kalenderen på vegne av et frivillig lag eller organisasjon, kan du sende frivillighetenheten en e-post. Legg gjerne ved informasjon om arrangementet:

 • Dato og tidspunkt
 • Adresse
 • Pris
 • Liten beskrivelse av arrangementet
 • Arrangør(-er)
 • Er lokalet tilpasset rullestol eller teleslynge
 • Kontaktperson hvis det er aktuelt
 • Eventuelt lenke til billettkjøp
 • Bilder, eventuell logo/video dere ønsker på arrangementsiden. Video må være lastet opp på YouTube eller Vimeo.
 • Lenke til egen nettside hvis dere har det

Informasjon om arrangementet sendes til e-post:

frivillighet@kristiansand.kommune.no

Arrangementer blir lagt ut fortløpende av frivillighetsenheten. Kalenderen vil også bli brukt til kommunens egne arrangementer og kampanjer.

Her finner du kalenderen

Arrangementskalender (ekstern nettside)

Kalenderen finner du også som lenke på kommunens hjemmeside.

Frivillighetens år 2022

I den statlige frivillighetsmeldingen fra 2019 ble det vedtatt at 2022 skulle være frivillighetens år. Dette året skal fremheve frivilligheten som hjørnestein i den norske samfunnsmodellen. I løpet av året skal lag, foreninger, organisasjoner, frivilligsentraler og kommuner sette søkelys på frivilligheten og vise frem mangfoldet av aktiviteter og arrangementer som skjer på frivillig basis.

Overordnede mål for frivillighetens år er

 • Økt deltakelse
 • Økt mangfold
 • Økt synlighet

Å være frivillig er en flott måte å bidra til samfunnet, lære nye ting og få nye venner. Og det er veldig mye forskjellig man kan gjøre som frivillig! Det finnes 100 000 lag og foreninger i Norge, og de driver med alt fra idrett til humanitært arbeid til kultur til lokalsamfunnsarbeid.

I løpet av 2022 skal hele Norge feire frivilligheten - landets største lagarbeid - og få enda flere med på laget.

Frivillighetens år 2022 

Les mer om frivillighet i Kristiansand kommune

Frivillighet

Kontaktinformasjon

Irene Kaspersen, spesialkonsulent frivillighet, e-post telefon: 93 08 79 24

Heidi Johansen, spesialkonsulent frivillighet, e-post, telefon: 48 29 58 12