-Ekstra julepenger er på vei!

1 000 kroner ekstra er på vei ut til alle innbyggere som mottar sosialhjelp i desember. -Det var en overraskende men hyggelig nyhet! Folk her i NAV har kastet seg rundt for at alt skal være utbetalt senest lille julaften, sier NAV-lederen.

Det er aldri veldig rolig hos leder av NAV Kristiansand, Heidy Døsvik. Men det har vært ekstra hektisk aktivitet i kontorene i Gyldenløves gate etter at  regjeringen i forrige uke slapp nyheten om at det skulle betales ut ekstra penger til jul. Bakgrunnen er de høye levekostnadene.

- Det er gledelig å sende ut ekstra penger til sosialhjelpsmottakere! For å få ting i orden raskest mulig har kolleger som normalt ikke driver saksbehandling også vært i sving for å få ordnet disse utbetalingene, sier en stolt NAV-leder.

Denne utbetalingen får ingen konsekvenser for andre ytelser. Det påvirker altså ikke strømstøtte, bostøtte eller andre ytelser. 

Registerer hver utbetaling

Hver utbetaling må nemlig saksbehandles og registreres hver for seg før pengene sendes ut. Regjeringen ga ingen føringer for hvordan oppgaven på kort tid skulle utføres, så fremgangsmåten måtte de finne selv i NAV Kristiansand. Og de fant godt ut av det:

- Tett opp under 1 100 husstander fikk økonomisk sosialhjelp i desember. Nå får hver enkelt person 1 000 kroner ekstra før jul. Jeg er glad over at vi får til dette, sier Døsvik.

Nå, mens saksbehandlerne står midt oppe i arbeidet, er det ikke klart hvor mye penger det dreier seg om totalt. Men hvis hver husstand i gjennomsnitt har tre medlemmer blir det i overkant av tre millioner kroner som går til utbetaling.   

  • Regjeringen har altså oppfordret alle kommuner til å utbetale 1 000 kroner ekstra til alle som mottar sosialhjelp i desember.
  • NAV Kristiansand jobber nå fortløpende med å utbetale en ekstra juleytelse til deg som har mottatt sosialhjelp i desember. Det er ikke nødvendig å søke om dette.
  • Juleytelsen er 1 000 kroner til hver person, inkludert barn som bor hos deg helt eller delvis. (Familie på 2 vokse og 2 barn =  4 000 kroner).
  • Det er mange vedtak som må fattes. Pengene utbetales til din konto så fort NAV klarer å fatte vedtakene. Målet er at alle har fått pengene innen utgangen av fredag – lille julaften.
  • Denne utbetalingen får ingen konsekvenser for andre ytelser.

 

Kontakt for media

Heidy Døsvik
Leder NAV Kristiansand
97 74 54 79