Visma Flyt skole

Samarbeidet mellom hjem og skole er viktig for å støtte opp under alle barns læring. I Kristiansand ruller vi nå ut Visma Flyt skole som plattform for dette samarbeidet.

Visma i skole og SFO

Alle elever i Kristiansandsskolen er registrert i programmet, og opplysninger om eleven og foresatte hentes fra folkeregisteret. Ved adresseendringer vil disse bli oppdatert fra folkeregisteret 4 ganger pr år. 

Tjenesten består av en nettside og en app. De fleste daglige oppgavene løser du i appen, mens noen oppgaver krever innlogging i Foresattportalen i en nettleser.   
Det er viktig at foreldre og foresatte holder sin egen kontaktinformasjon, som e-postadresse og mobiltelefonnummer oppdatert i løsningen.

Løsningen skal benyttes som hovedkanal for kommunikasjon mellom hjemmet og skole/SFO, og skal erstatte telefon, e-post og grupper på sosiale medier. 

Visma Min Skole – foresatt-app 

Min Skole - foresatt er en enkel og brukervennlig app som gjør det lett for de foresatte å holde seg oppdatert. Varslinger i appen sørger for at foresatte får beskjed direkte på mobilen. 

I appen kan foresatte: 

 • Motta og sende meldinger til skolens ansatte 
 • Registrere fravær og se registrert fravær 
 • Se timeplan og informasjon knyttet til denne 
 • Se og besvare samtykker 
 • Besvare spørreskjema 
 • Se publisert underveisvurdering og halvårsvurdering 
 • Se publiserte karakterer 
 • Se informasjon knyttet til SFO-opphold og SFO-tilstedeværelse 
 • Lese og sende beskjeder mot SFO-tilstedeværelse 


Vi anbefaler på det sterkeste alle foreldre å laste ned og installere appen Min skole - foresatt. Logg på med ID-porten. Vi anbefaler også at dere aktiver biometrisk pålogging som f eks Touch-ID eller Face-ID dersom mobilen støtter dette. Tillat gjerne varslinger også. 

lenke til app i appstore  lenke til app i google play

Foresattportalen

Du må benytte Foresattportalen for å gjøre følgende oppgaver: 

 • Søke om permisjon fra undervisningen (ikke samme som å melde fravær) 
 • Søke, endre og si opp SFO-plass 
 • Søke om redusert betaling i SFO
 • Vedlikeholde kontaktinformasjon

Foresattportalen bruker ID-porten til pålogging. 

Logg på foresattportalen her: 

lenke til foresattportalen

Foresattportalen skal på sikt også være portal for Visma Flyt Barnehage, samt webvisning av noen flere oppgaver fra app-en.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan logger jeg på appen?

Du logger deg på appen første gang med ID-porten. Da trenger du fødselsnummer og BankID, eventuelt MINID, BankID på mobil eller Buypass ID i mobil. Når du har gjort dette, er appen åpen for bruk. Ved nye versjoner av appen kan det tenkes at du må identifisere deg på nytt.

Hvilken type smarttelefon må jeg ha for at appen skal fungere?

For at Min Skole-appen skal fungere må smarttelefonen ha minimum iOS 11.0 (Apple) eller Android 6.0 Marshmallow.

Er det andre måter å kommunisere med skolen enn appen?

Dersom du ikke har mulighet til å laste ned Min Skole-appen, må du avklare direkte med skolen hvordan kommunikasjon mellom skole, lærer og hjem best kan løses. 

Trenger jeg en pin-kode?

Ved førstegangs innlogging må du bruke ID-porten for innlogging. I tillegg må du velge riktig kommune, den du har barn i. Registrer i samme operasjon en pin-kode for daglig bruk av appen. Dersom du ønsker å endre pin-kode, kan du logge helt ut og lage deg en ny kode eller koble til riktig kommune på nytt. Min skole appen støtter også biometri.

Jeg får ikke meldt annet enn dagsfravær i appen

Man kan rapportere både dagsfravær og timefravær. For at muligheten for timefravær skal vises i appen må timeplanen være satt opp riktig på skolen. Dette utføres av administrasjonen på skolen. Ta derfor kontakt med skolen hvis denne funksjonaliteten ikke er tilgjengelig for deg.

Jeg må logge på med ID-porten hver gang jeg åpner appen

En innlogging via ID-porten i appen er aktiv i 90 dager. Etter 90 dager blir man automatisk logget ut og må logge inn på nytt via ID-porten. Dersom du lager deg en PIN-kode og evt. tillater biometri, vil du slipp ID-porten hver gang.

Min Android-telefon mottar ikke push-varsler fra appen

En del Android-telefoner har strømsparefunksjoner som skal hjelpe med å forlenge batterilevetiden, som da automatisk slår av push-varslinger på apper. Det anbefales at du finner menyvalget 'batteri/batteribehandling' - 'app-oppstart/start opp'. Min Skole må ha tillatelse til å kjøre i bakgrunnen for at du skal motta push-varsler. (Hvor dette menyvalget ligger kan variere litt på de ulike typene Android-telefoner.)

Hvordan melder vi fravær?

Registrering av fravær på elev kan kun gjøres dersom man har Min Skole-appen. Unntaket er å søke permisjon. Det kan gjøres via Foresattportalen på nett. Registrering av fravær via appen: Velg barn - klikk på fraværsikonet nede til høyre - Standard fravær er dagsfravær, endre hvis det er timefravær og velg klokkeslett. Velg fraværskode og klikk 'Send' for å registrere fraværet.

Hvordan søker jeg permisjon fra undervisningen?

Registrering av permisjon gjøres via Foresattportalen. Etter innlogging har du oversikt over dine barn. Velg hvilket barn det gjelder og trykk på knappen "Søknader". Velg 'permisjonssøknad'. Legg inn årsak, dato og begrunnelse. Bekreft at reglement er lest og klikk 'Send'. Merk at det kun kan innvilges 10 dager permisjon.

Kan man se barn fra flere kommuner/organisasjoner i samme app?

Ja. Klikk på tannhjulet oppe i høyre hjørne på appen og velg logg inn i flere kommuner/privatskoler.