Poster-presentasjon av Nye mønstre under Barn- og ungekongressen 2022

Kristiansand kommune - Nye mønstre - web-poster 1920x1080px.jpg

 

Her kan du se posteren presentert som film: