Nyheter, publikasjoner og presentasjoner

Nyheter

Her finner du forskningsartikkelen "Economic composition and income volatility of Norwegian low-income families – a mixed method study of its implications" 
(Nordic Journal of Social Research, 12. juni 2023)

Artikkelen handler om hvordan sammensetning av flere inntekter skaper uforutsigbarhet og utfordringer for familiene i Nye mønstre. Velferdssystemets innretning bidrar til ikke-rasjonell økonomisk adferd og kan bidra til at familiene fanges i en fattigdomsfelle.

Aktuell artikkel "Nye mønstre for barnefamilier som har komplekse utfordringer".
(Dagens Medisin, 27. februar 2022.) 

Artikkel om familiekoordinator Inger Lise Sannes i Nav og hennes betydning for "Kari", en bruker av Nye mønstre. 
(Fontene, 16. februar 2023)

Torsdag 19. august 2021 arrangerte Nye mønstre "Barnefattigdom - Hvordan koordinere tjenester til familier som strever?" under Arendalsuka. Her kan du se opptak fra sendingen:

 

Sosialfaglig arbeid i et nedstengt Norge - erfaringer fra et tiltak i lavinntektsfamilier (artikkel i fagbladet Fontene 29.06.2020)

The New Patterns study: coordinated measures to combat
child poverty (artikkel om Nye mønstre i Scandinavian Journal of Public Health).

Her ser du lenke til en flyer om forskningsstatus. 

Nedenfor ser du hvordan Nye mønstre ble presentert på en forskningsfrokost. Temaet var "Hva funker i kampen mot barnefattigdom?" Arrangør var Norges forskningsråd.