Nyheter, publikasjoner og presentasjoner

Nyheter

 

Aktuell artikkel "Nye mønstre for barnefamilier som har komplekse utfordringer".
(Dagens Medisin, 27. februar 2022.) 

Torsdag 19. august 2021 arrangerte Nye mønstre "Barnefattigdom - Hvordan koordinere tjenester til familier som strever?" under Arendalsuka. Her kan du se opptak fra sendingen:

 

Sosialfaglig arbeid i et nedstengt Norge - erfaringer fra et tiltak i lavinntektsfamilier (artikkel i fagbladet Fontene 29.06.2020)

The New Patterns study: coordinated measures to combat
child poverty (artikkel om Nye mønstre i Scandinavian Journal of Public Health).

Her ser du lenke til en flyer om forskningsstatus. 

Nedenfor ser du hvordan Nye mønstre ble presentert på en forskningsfrokost. Temaet var "Hva funker i kampen mot barnefattigdom?" Arrangør var Norges forskningsråd.