About Democracy week

Demokratiuka Nettbanner til undersider 7712 dato.jpg

Demokratiuka arrangeres 2.–8. mai 2022

Demokratiuka finner sted 2.– 8. mai og består av en rekke arrangementer innen politikk og samfunn, kunst og kultur, undervisning, utdanning, forskning og formidling.

Hovedarrangementet er Europakonferansen om demokrati og menneskerettigheter, som arrangeres hvert år på Europadagen 5. mai, i samarbeid med Europarådet.

Målsettingen for Demokratiuka er å gjøre Kristiansand til et senter for debatt og utvikling for å styrke menneskerettigheter, ytringsfrihet og demokrati.

Du finner program, påmelding og annen informasjon her:

 

Demokratiuka.no