About Democracy week

Demokratiuka Nettbanner til undersider 7712 dato.jpg

Velkommen til Demokratiuka i Kristiansand 2.- 8. mai 2024!

Demokratiuka arrangeres årlig i forbindelse med Europakonferansen i Kristiansand. Hovedprogrammet for demokratiuka har et internasjonalt format og mål om å tilrettelegge for møter og samtaler for å styrke menneskerettigheter, ytringsfrihet og demokrati. Hovedprogrammet er satt sammen av partnerskapet bak Europakonferansen.

Alle typer virksomheter som støtter hovedformålet - menneskerettigheter, ytringsfrihet og demokrati - kan melde inn arrangement i Demokratiuka. 

Demokratiuka.no