Kunstig intelligens i skolen

I en stadig mer digitalisert verden er det viktig at skolen utnytter og tilpasser seg teknologiske fremskritt for å forbedre mulighetene i læringsarbeidet både for elever og lærere. Generativ kunstig intelligens i form av en stor språkmodell er et verktøy som kan hjelpe både lærere og elever på ulike måter.

Hva er KI i Kristiansandskolen?

KI i kristiansandskolen er en løsning for å gi lærere og elever i Kristiansandskolens tilgang til å bruke skapende kunstig intelligens på en trygg måte. Løsningen baserer seg på et API til språkmodellen GPT v3.5. fra OpenAI med sine ulike språkmodeller. Selv om den ligger bak FEIDE-pålogging, lagrer den ikke persondata. Feide-påloggingen benyttes kun til tilgangskontroll.

Det å skape en sikker løsning for bruk av KI som verken krever penger eller persondata, åpner for at alle tilknyttet Kristiansandskolen skal få de samme forutsetningene til å lære om og med KI.

Kunstig intelligens hjelper en elev

Hvorfor gjør vi dette?

 • En ressurs for både elev og lærer
  En språkmodell kan være en digital assistent i arbeidet på skolen, har gode allmennkunnskaper og er tilgjengelig 24/7.
 • Et utjevnende verktøy
  Det er ikke alle elever som har tilgang til like mye hjelp til skolearbeid hjemme som andre elever. På skolen skjer det også at elever blir sittende for seg selv og vente på hjelp. Dette kan en språkmodell hjelpe til med.
 • Bedre tilpasset opplæring
  En språkmodell svarer så godt den kan på spørsmål og oppdrag den får av brukeren, og ut fra hva brukeren sier at den selv trenger. Dette gir muligheter for elevene til å få svar tilpasset akkurat det de lurer på og med utgangspunkt i hva de forstår.
 • Tilpassing til samfunnet rundt oss
  Elever og lærere får mulighet til å bli kjent med og utnytte den nyeste teknologien på en trygg og kontrollert måte. Elever (og lærere) får hjelp til å uttrykke meninger og til å fremme disse i aktuelle situasjoner og ulike former.
 • En trygg måte å bruke Kunstig intelligens på
  De fleste KI-tjenestene på nettet er bak både pålogging og betaling. Lærere og elever har behov for tilgang til en KI hvor de slipper å betale for tilgangen, verken med penger eller opplysninger. Kristiansand kommune har satt opp dette gjennom denne løsningen.

Retningslinjer for bruk

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjene blir ivaretatt.

Utrulling

Skolenes IKT-kontakter har fått i oppdrag å ta tak i dette lokalt. Lokal kompetanseheving og bevisstgjøring er svært viktig før løsningen tas i bruk med elevene. Skolene setter av tid til dette i lærernes utviklingstid.

Utfordringer

All ny teknologi gir mange nye muligheter, men også utfordringer som det er viktig å være bevisst. Noen av de største utfordringene her er disse:

 • Vurdering av innlevert arbeid.
  Vurderingskriterier og vurderingspraksis er utfordret. Hvordan vet lærer at en innlevering er skapt av eleven selv, eleven i samhandling med KI eller utelukkende er KI-generert? Hva defineres som "juks"? 
 • Vår oppfatning av hva lesing og skriving er.
  Skolen opererer i en kultur hvor lese- og skriveferdigheter i stor grad er koblet opp mot læring og personlig utvikling. Det være seg håndskrift, tastaturskrift eller andre tenkeskriveaktiviteter. Bruk av KI utfordrer deler av dette. 
 • Elever bruker språkmodeller som oppslagsverk.
  KI-modellen som Kristiansand har gjort tilgjengelig er den ikke trent på tekst nyere enn høsten 2021. Så selv om språkmodellen fremstår som om den har mye "kunnskap", så er den likevel ikke et oppslagsverk. Den kan heller ikke "mene" noe, og vil ikke skrive noe om kontroversielle tema.

Mer informasjon