Send inn innbyggerforslag

Innbyggerforslag gir deg som innbygger i Kristiansand kommune mulighet til å få din sak behandlet av bystyret dersom det samles tilstrekkelig antall underskrifter.

Retten til å fremme et innbyggerforslag fremgår av kommunelovens § 12-1.  Ordningen gir innbyggerne i Kristiansand rett til å fremme forslag til bystyret om forhold som gjelder kommunens virksomhet.

Bystyret plikter selv å ta stilling til forslaget hvis kravet til underskrifter er oppfylt, og skal gjør dette senest seks måneder etter at forslaget er fremmet. Tidsfristen på seks måneder gjelder ikke dersom saken henvises til behandling i en pågående plansak.

Alle som er folkeregistrert som bosatt i kommunen kan sette fram et innbyggerforslag. Forslag kan også fremmes av personer under 18 år.

Krav til innbyggerforslag

  • Minst 300 personer som er registrert bosatt i kommunen må stille seg bak forslaget. Støtten til forslaget skal dokumenteres i form av underskrifter. Det er viktig at underskriftslistene også inneholder underskrivernes adresser, for å dokumentere at alle som har signert er bosatt i Kristiansand.
  • Det må fremgå klart av innbyggerforslaget hva man ønsker at bystyret skal ta stilling til, og det bør fremsettes konkrete formuleringer av forslag til vedtak. Videre må det fremgå hvem som er kontaktperson og personens kontaktinformasjon.
  • Forslaget må gjelde saker om kommunens virksomhet.
  • Det kan ikke fremmes forslag med samme innhold som et tidligere innbyggerforslag i løpet av samme valgperiode. Det kan heller ikke fremmes innbyggerforslag med samme innhold som en sak som har vært behandlet av bystyret i valgperioden.

Slik sender du inn ditt forslag

Innbyggerforslag kan enten leveres elektronisk eller på papir.

Elektronisk
Du kan bruke nettportalen minsak.no til å foreslå saker og samle underskrifter. Det er viktig å huske på at underskrivernes adresser må framkomme for å kunne bekrefte at alle som har signert er innbygger i Kristiansand.

Når du har samlet nok underskrifter kan forslaget sendes elektronisk fra minsak.no til kommunen. Lenke til saken kan deles via e-post, Twitter, Facebook eller andre sosiale medier. Underskrifter kan også samles på tradisjonelle underskriftslister.

På papir
Du kan eventuelt bruk denne malen for å samle inn underskrifter. Når du har samlet nok underskrifter sender du forslaget sammen med underskriftslister til: Kristiansand kommune, Postboks 4, 4685 Nodeland. Husk å oppgi din kontaktinformasjon når du sender inn forslaget.

Hva skjer når innbyggerforslaget er fremmet?

Innsendte innbyggerforslag vil bli vurdert i forhold til kravene i kommuneloven, og settes opp som sak på bystyrets saksliste hvis lovens krav til underskrifter er oppfylt. Bystyret avgjør om et tilsvarende innbyggerforslag har blitt behandlet av dem før i valgperioden, eller om forslaget innholdsmessig er lik en sak som bystyret tidligere har behandlet i samme periode.

Har du spørsmål om innbyggerforslag?

Du finner nyttig informasjon om innbyggerforslag på nettsiden minsak.no.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har også utarbeidet en veileder til tilsvarende bestemmelse i den gamle kommuneloven. Veilederen finner du her.

Du kan også sende inn spørsmål om innbyggerforslag til oss ved å sende en e-post til: post@kristiansand.kommune.no