Møtekalender for politiske møter 2023

Møtekalender

Saksliste finner du i Politisk Agenda.

* Konstituerende møte
** Budsjettmøte
*** Opplæringsmøter for areal- og miljøutvalget. Dette er det nye navnet på by- og stedsutviklingsutvalget.

Det kan bli forandringer når det gjelder møtene i høst. 

Januar
 • 10. januar Kl. 09.00 Nærings- og eierskapsutvalget
 • 11. januar Kl. 09.00 Formannskapet
 • 12. januar Kl. 09.00 By- og stedsutviklingsutvalget
 • 17. januar Kl. 16.00 Oppvekstutvalget
 • 18. januar Kl. 17.00 Bystyret
 • 19. januar Kl. 12.00 Arbeids- og inkluderingsutvalget
 • 24. januar Kl. 09.00 Helseutvalget
 • 24. januar Kl. 09.00 Nærings- og eierskapsutvalget
 • 25. januar Kl. 09.00 Formannskapet
 • 25. januar Kl. 17.00 Kulturutvalget
 • 26. januar Kl. 09.00 By- og stedsutviklingsutvalget
Februar
 • 01. februar Kl. 09.00 Formannskapet
 • 02. februar Kl. 14.00 Organisasjonsutvalget
 • 07. februar Kl. 09.00 Nærings- og eierskapsutvalget
 • 08. februar Kl. 14.00 Formannskapet
 • 08. februar Kl. 17.00 Kulturutvalget
 • 09. februar Kl. 09.00 By- og stedsutviklingsutvalget
 • 14. februar Kl. 09.00 Helseutvalget
 • 14. februar Kl. 16.00 Oppvekstutvalget
 • 15. februar Kl. 17.00 Bystyret
 • 16. februar Kl. 12.00 Arbeids- og inkluderingsutvalget
 • 28. februar Kl. 09.00 Nærings- og eierskapsutvalget
Mars
 • 01. mars Kl. 09.00 Formannskapet
 • 02. mars Kl. 09.00 By- og stedsutviklingsutvalget
 • 07. mars Kl. 09.00 Nærings- og eierskapsutvalget
 • 08. mars Kl. 09.00 Formannskapet
 • 08. mars Kl. 16.00 Nærings- og eierskapsutvalget
 • 08. mars Kl. 17.00 Kulturutvalget
 • 09. mars Kl. 14.00 Organisasjonsutvalget
 • 14. mars Kl. 09.00 Helseutvalget
 • 15. mars Kl. 09.00 Formannskapet
 • 16. mars Kl. 09.00 By- og stedsutviklingsutvalget
 • 21. mars Kl. 16.00 Oppvekstutvalget
 • 22. mars Kl. 17.00 Bystyret
 • 23. mars Kl. 12.00 Arbeids- og inkluderingsutvalget
 • 28. mars Kl. 09.00 Nærings- og eierskapsutvalget
 • 29. mars Kl. 09.00 Formannskapet
 • 30. mars Kl. 09.00 By- og stedsutviklingsutvalget
April
 • 18. april Kl. 09.00 Nærings- og eierskapsutvalget
 • 18. april Kl. 09.00 Helseutvalget
 • 19. april Kl. 09.00 Formannskapet
 • 20. april Kl. 09.00 By- og stedsutviklingsutvalget
 • 20. april Kl. 14.00 Organisasjonsutvalget
 • 25. april Kl. 16.00 Oppvekstutvalget
 • 26. april Kl. 17.00 Bystyret
 • 27. april Kl. 17.00 Kulturutvalget
Mai
 • 02. mai Kl. 09.00 Nærings- og eierskapsutvalget
 • 03. mai Kl. 09.00 Formannskapet
 • 04. mai Kl. 09.00 By- og stedsutviklingsutvalget
 • 09. mai Kl. 09.00 Helseutvalget
 • 09. mai Kl. 16.00 Oppvekstutvalget
 • 10. mai Kl. 09.00 Formannskapet
 • 10. mai Kl. 17.00 Kulturutvalget
 • 11. mai Kl. 09.00 Formannskapet
 • 11. mai Kl. 12.00 Arbeids- og inkluderingsutvalget
 • 11. mai Kl. 14.00 Organisasjonsutvalget
 • 16. mai Kl. 09.00 Nærings- og eierskapsutvalget
 • 24. mai Kl. 17.00 Bystyret
 • 31. mai Kl. 09.00 Formannskapet
Juni
 • 01. juni Kl. 09.00 By- og stedsutviklingsutvalget
 • 06. juni Kl. 09.00 Helseutvalget
 • 06. juni Kl. 09.00 Nærings- og eierskapsutvalget
 • 06. juni Kl. 17.00 Kulturutvalget
 • 06. juni Kl. 16.00 Oppvekstutvalget
 • 07. juni Kl. 17.00 Bystyret
 • 08. juni Kl. 09.00 By- og stedsutviklingsutvalget
 • 08. juni Kl. 14.00 Organisasjonsutvalget
 • 08. juni Kl. 12.00 Arbeids- og inkluderingsutvalget
 • 13. juni Kl. 09.00 Nærings- og eierskapsutvalget
 • 14. juni Kl. 09.00 Formannskapet
 • 15. juni Kl. 09.00 By- og stedsutviklingsutvalget
 • 20. juni Kl. 09.00 Helseutvalget
 • 21. juni Kl. 17.00 Bystyret
Bystyrets møter 2. halvår 2023
 • 20.09.23 kl. 17.00
 • 11.10.23 kl. 17.00 – Konstituerende møte
 • 25.10.23 kl. 17.00 – Kommunedirektøren legger frem forslag til økonomiplan
 • 22.11.23 kl. 17.00
 • 14.12.23 kl. 09.00 - Budsjettmøte
August
 • 16. august kl. 09.00 Formannskapet
 • 17. august kl. 08.45 By- og stedsutviklingsutvalget
 • 22. august kl. 16.00 Oppvekstutvalget
 • 22. august kl. 09.00 Helseutvalget
 • 22. august kl. 09.00 Nærings- og eierskapsutvalget
 • 23. august kl. 09.00 Formannskapet
 • 24. august kl. 12.00 Arbeid- og inkluderingsutvalget
 • 24. august kl. 14.00 Organisasjonsutvalget
 • 29. august kl. 17.00 Kulturutuvalget
 • 30. august kl. 09.00 Formannskapet
 • 31. august kl. 08.45 By- og stedsutviklingsutvalget
September
 • 05. september kl. 09.00 Nærings- og eierskapsutvalget
 • 06. september kl. 09.00 Formannskapet (Avlyst)
 • 13. september kl. 09.00 Formannskapet
 • 14. september kl. 08.45 By- og stedsutviklingsutvalget
 • 14. september kl. 14.00 Organisasjonsutvalget
 • 19. september kl. 09.00 Helseutvalget
 • 19. september kl. 16.00 Oppvekstutvalget
 • 20. september kl. 17.00 Bystyret
 • 21. september kl. 12.00 Arbeid- og inkluderingsutvalget (siste møte, utvalget er nå lagt ned)
 • 26. september kl. 09.00 Nærings- og eierskapsutvalget
 • 27. september kl. 16.00 Kulturutvalget
 • 27. september kl. 09.00 Formannskapet
 • 28. september kl. 08.45 By- og stedsutviklingsutvalget
Oktober
 • 10. oktober kl. 09.00 Helseutvalget
 • 11. oktober kl. 17.00 Bystyret* - bystyrets konstituerende møte
 • 18. oktober kl. 09.00 Formannskapet
 • 25. oktober kl. 17.00 Bystyret - presentasjon av økonomiplan
 • 31. oktober kl. 09.00 Kommunalutvalg
November
 • 01. november kl. 09.00 Formannskapet
 • 02. november Areal- og miljøutvalget *** (opplæringsmøte)
 • 07. november kl. 08.30 Kommunalutvalget som partssammensatt utvalg
 • 07. november kl. 09.00 Kommunalutvalget
 • 07. november kl. 16.00 Oppvekstutvalget
 • 08. november kl. 09.00 Formannskapet
 • 09. november Areal- og miljøutvalget *** (opplæringsmøte)
 • 09. november Kultur- og idrettstvalget (informasjonsmøte uten saksbehandling)
 • 14. november kl. 16.00 Oppvekstutvalget
 • 14. november kl. 09.00 Helseutvalget *
 • 16. november kl. 09.00 Areal- og miljøutvalget
 • 16. november kl. 17.00 Kultur- og idrettstvalget
 • 22. november kl. 09.00 Kommunalutvalget
 • 22. november kl. 17.00 Bystyret
 • 29. november kl. 09.00 Formannskapet ** - budsjettmøte 

Desember

 • 04. desember kl. 16.00 Råd for personer med funksjonsnedsettelse
 • 05. desember kl. 09.00 Helseutvalget 
 • 05. desember kl. 09.00 Kommunalutvalget
 • 05. desember kl. 15.00 Havnestyret KF 
 • 05. desember kl. 16.00 Havnestyret IKS
 • 06. desember kl. 09.00 Formannskapet
 • 07. desember kl. 08.45 Areal- og miljøutvalget
 • 07. desember kl. 17.00 Kultur- og idrettstvalget
 • 12. desember kl. 09.00 Kommunalutvalget
 • 12. desember kl. 16.00 Oppvekstutvalget
 • 13. desember kl. 09.00 Formannskapet
 • 14. desember kl. 09.00 Bystyret ** budsjettmøte
 • 19. desember kl. 10.00 Representantskapet Kristiansand Havn IKS