Meddommer

For mer informasjon og søknadsskjema: www.kristiansand.kommune.no/meddommer
Kommunen har valgt meddommere for årene 2021-2024. Først i 2024 vil vi rekruttere nye meddommere. Illustrasjon: Tress.

KORT FORTALT

  • En meddommer (lekdommer) er en ikke juridisk utdannet person som sammen med fagdommer er med å ta avgjørelser i rettssaker.
  • For å bli meddommer må du være over 21 år og være folkeregistrert i Kristiansand kommune.
  • Kommunen vil rekruttere nye meddommere våren 2024 for perioden 2025-2028.
  • Søknadsskjema vil bli lagt ut på denne siden når ny periode nærmer seg.
Hva er en meddommer?

En meddommer (lekdommere) er en ikke juridisk utdannet person som sammen med fagdommer er med å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt to ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, selv om enkelte saker kan vare noe lenger.

Å være oppnevnt som meddommer er en tillitserklæring fra samfunnet, og et viktig bidrag for å oppfylle kravet om at personer skal dømmes av likemenn.

Meddommer i tingretten

I tingretten vil det være en hoveddommer (som er fagperson) og to meddommere som er vanlige borgere i samfunnet.

Meddommer i lagmannsretten

Vervet som meddommer i lagmannsretten innebærer at du er en av fem meddommere som skal dømme i straffesaker sammen med to fagdommere. Hvis strafferammen er mer enn seks års fengsel, settes retten med tre fagdommere og ti meddommere.

Det kommer snart informasjon om verv som meddommer i jordskifteretten.

Rettigheter

Å være meddommer er en viktig samfunnsoppgave og en samfunnsplikt. Meddommere har derfor krav på å få dekket utgiftene en har hatt i forbindelse med oppdraget. Statens reiseregulativ benyttes og den som blir trukket i lønn fra arbeidsgiver har krav på å få dette dekket. Dette gjelder også selvstendig næringsdrivende.

Hvem kan være meddommer?

Lovverket stiller krav til hvem som kan velges til meddommer i Kristiansand kommune. Noen av disse kravene er at:

  • du er folkeregistrert i Kristiansand kommune
  • du er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2024
  • du snakker og forstår norsk
  • du er statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene
  • utvalget skal bestå av like mange kvinner og menn
  • utvalget skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen

Neste opptak i 2024

Kommunen har for tiden nok meddommere for perioden 2021-2024 og tar ikke i mot søknad om å bli meddommer nå. Neste hovedopptak skjer våren 2024. Da legger vi ut søknadskjema på denne siden.

Har du spørsmål om vervet som meddommer?

Eventuelle spørsmål kan rettes til politisk og administrativt sekretariat ved Eva Sand, tlf. 45 61 38 05.

Kristiansand kommunes håndtering av personopplysninger