Næringsliv i Kristiansand

Sterke kompetansemiljøer, næringsklynger og virksomheter har utviklet høyteknologiske løsninger i verdensklasse og opparbeidet en kompetanse få kan matche.

Business Region Kristiansand

Business Region Kristiansand er en del av Kristiansand kommune og har ansvar for kommunen sitt næringsarbeid. Business Region Kristiansand legger til rette for verdiskaping og vekst i Kristiansandsregionen, og er næringslivets inngang til kommunen. 

4338_flyfotoandoyanaering_0006.jpg

Næringsklyngen GCE NODE har mange medlemsbedrifter. Blant annet med tilhold her ved Andøya i Kristiansand. Foto: Anders Martinsen fotografer.

Business Region Kristiansand inviterer næringsliv, akademia og offentlig sektor til samarbeid om felles prosjekter for næringsutvikling. Målet er å videreutvikle et kompetent, innovativt, attraktivt og internasjonalt næringsliv. Arbeidet er forankret i Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen som er vedtatt i kommunene: Vennesla, Iveland, Birkenes, Lillesand og Kristiansand. Strategisk næringsplan har en handlingsplan som rulleres i løpet av 2020.

Ta kontakt hvis det er noe vi kan bistå din bedrift med!

Kontaktinformasjon Business Region Kristiansand

Geir Haugum, næringssjef: 971 71 885
Tina Abrahamsen, næringsrådgiver: 909 54 304 
Tor Sommerseth, næringsrådgiver: 906 68 640 
Stein Otto G. Daatland, rådgiver: 997 11 819 
Ole Jacob Rynning-Tønnesen, klima- og miljøpådriver: 988 49 400 
Arild Tveide, Birkenes: 971 56 225
Birthe Helland Olsen, prosjektleder Relocation Region: 930 89 188 
Kristian Råmunddal, prosjektleder: 476 10 163

Besøksadresse: Torvkvartalet, Rådhusgata 12 A, 4611 Kristiansand

Et attraktivt næringsliv

Kristiansandsregionen har en lang og stolt industritradisjon og et variert næringsliv med mange svært attraktive arbeidsgivere. Sterke kompetansemiljøer, næringsklynger og virksomheter har utviklet høyteknologiske løsninger i verdensklasse og opparbeidet en kompetanse få kan matche.

Kristiansand ble grunnlagt i 1641 av Christian IV på grunn av den strategiske beliggenheten mot Europa. Hollandske seilskuter innlemmet Sørlandet i verdensøkonomien ved å kjøpe fisk, stein og tømmer. Skipsfart har alltid vært viktig for Kristiansand, og den dag i dag har Kristiansand en av landets mest travle eksporthavner.

Kristiansand havn er en av landets største havner, og transportknutepunkt i sør. Foto: Kristiansand Havn.

Regionen har lange tradisjoner for internasjonal handel og står i en særstilling når det gjelder eksport med en verdensledende offshorenæring og prosessindustri.

Regionen har sterke næringsklynger innen teknologiske løsninger, prosessindustri, IKT og reiseliv.

Næringsklyngene i regionen

GCE NODE

Bedriftene samarbeider i ulike klynger. En av disse er GCE NODE som representerer bedrifter som arbeider med, og er globale leverandører av teknologiske løsninger som benyttes under ekstreme forhold på havet. Målet er sikre konkurransekraft, utvikling av nye produkter og tjenester og å overføre kunnskap og teknologi til nye markeder på en bærekraftig måte.

NCE EYDE

Kristiansandsregionen er toneangivende innenfor fornybar energi hvor store naturgitte vannkraftressurser har gitt gode forhold for kraftkrevende industri. Prosessindustrien er stor i landsdelen og de arbeider sammen for å bli mer bærekraftige og redusere klima- og miljømessige avtrykk gjennom arbeidet i næringsklyngen NCE EYDE.

USUS

Kristiansand er nordmenns feriefavoritt, og regionen har et variert og viktig næringsliv innenfor reise- og opplevelsesnæringen. Bedriftene hever kompetansen sin og jobber sammen for den gode gjesteopplevelsen i næringsklyngen for reiseliv, kultur og opplevelser på Sørlandet, USUS.

DIGIN

En voksende næring i regionen er IKT-miljøet som samler seg i klyngen DIGIN. Det er mange mindre bedrifter, men med ulike spesialfelt. Regionen er gode på IT-sikkerhet og har et spennende fagmiljø på Universitet i Agder på Center for Artificial Intelligence Research. Visjonen til DIGIN er å gjøre Sørlandet best på digitale løsninger.

Innovasjon

Regionen har gjennom årene samarbeidet på tvers av organisasjoner, og preges av fysisk nærhet og korte avstander mellom organisasjonene. Virkemiddelapparatet er godt representert og arbeider for å legge til rette for regionens gründere. Det er også flere finansieringsmiljøer som kan bidra til å realisere gode forretningssider.

Ønsker du å lese mer om det spennende næringslivet i regionen og mulighetene for å etablere seg i Kristiansand, enten som bedrift eller tilflytter anbefaler vi deg å ta kontakt med Business Region Kristiansand.

Bo og lev på Sørlandet

Sørlandet tilbyr unike bo- og boligkvaliteter. Her kan yrkes- og familieliv kombineres på en god måte. Her har du kort reisevei til det meste av offentlige fasiliteter, fritidstilbud og arbeidssted. Det er lav luftforurensning og godt tilrettelagt for bruk av sykkel. Du har nærhet til sjø og fjell. Her er flotte turmuligheter både sentrumsnært og i landlige områder. Kulturlivet blomstrer og det er arrangementer og aktiviteter for en hver smak og alder. Fra Sørlandet er det kort vei til resten av Europa.

Bystranda i Kristiansand sentrum er et populært tilbud blant innbyggerne.

Se filmer om regionen

"Nærmest resten av verden"

"Why Agder"