STERKERE SAMMEN - Arbeidsgiverstrategi fram mot 2030

Med 9300 ansatte er vi regionens største arbeidsgiver. Her kan du bli kjent med vår arbeidsgiverstrategi fram mot 2030.

Visjon og verdigrunnlag

Sterkere sammen er valgt som visjon for utviklingen av Kristiansand. For kommunen som arbeidsgiver betyr dette at de gode resultatene skapes sammen - på tvers i organsiasjonen og i samhandling med våre medinnbyggere.

Tjenestene og arbeidsplassene er forskjellige, men vi er én kommune. Vi er ulike mennesker, men dyrker et fellesskap som oppmuntrer og legger til rette for mangfold. Gode ledere viser retning og finner løsninger sammen med medarbeiderne.

Kollegaer ser hverandre, deler kompetanse og har et større perspektiv enn sitt eget. Arbeidsgiver verdsetter og samarbeider godt med tillitsvalgte og vernetjeneste. Sammen har vi god dialog med innbyggerne og samskaper i utvikling av tjenestene.

Organisasjonen Kristiansand kommune skal kjennetegnes av at vi er: 

På lag - fordi vi er et inkluderende fellesskap som samarbeider godt og møter hverandre med åpenhet, anerkjennelse og tillit.

På stell – fordi vi er en veldrevet organisasjon med høy grad av trivsel som leverer gode tjenester og resultater.

​​​​​​​På hugget - fordi vi alltid ser etter bedre, effektive og bærekraftige måter å jobbe på - for fellesskapet, miljøet og fremtiden.

Les mer i arbeidsgiverstrategien:

Bildet viser forsiden av, og er samtidig lenke til dokumentet Arbeidsgiverstrategi fram mot 2030.

Sterkere sammen

"I Kristiansand kommune har vi utrolig mye talent, kunnskap og bra folk. Når vi jobber sammen blir vi veldig gode. Vi sier vi er STERKERE SAMMEN – men hva betyr egentlig det? Jo, at vi passer på hverandre. Vi spiller hverandre gode. Hos oss er alle like viktige. Vi gjør en bedre jobb – sammen." Sitatet er fra filmen Sterkeres sammen.